Quy tắc đọc ngữ điệu trong tiếng Anh

  Thông thường khi học tiếng Anh bạn sẽ học hai loại ngữ điệu đó là ngữ điệu lên (the rising tune) và ngữ điệu xuống (the falling tune). Ngoài ra bạn có thể kết hợp cả hai và gọi là ngữ điệu kết hợp lên xuống (the rising — falling / the falling — rising tune). Bài viết này, mình xin chia sẻ đến các bạn 10 quy tắc ngữ điệu trong tiếng Anh chuẩn nhất để bạn có thể nói chuyện có cảm xúc, hay hơn và suôn sẻ hơn.

1. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu nói bình thường

Quy tắc 1: Câu nói bình thường: chính là câu trần thuật, câu bình thường thì đều xuống giọng cuối câu.

Vd: I’m England / It is a flower from Da Lat city.

2. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu hỏi bắt đầu bằng WH

Quy tắc 2: Câu hỏi WH: what, where, when, why, whose, whom, who…và How: xuống giọng ở cuối câu.

Vd: Where are you from? , How are you?

(Tiếp tục, ta phải xuống, đừng quên nhé!)

(10 quy tắc ngữ điệu trong tiếng Anh giúp bạn nói chuyện có “hồn” hơn)

3. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu hỏi Yes/No

Quy tắc 3: Câu hỏi Yes/ No: Lên giọng ở cuối câu

Vd: Do you know where am I from? Are you clear?

(Lúc này bạn được lên, lên nhé !)

4. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu liệt kê

Quy tắc 4: Câu liệt kê: Cuối câu xuống, sau mỗi dấu phẩy và trước từ “and” được phép lên giọng nhé.

Vd: I love to write, to read and to give comments.

(Chỗ bị gạch đích thì lên nhé, sau dấu chấm thì xuống.)

5. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu hỏi lựa chọn

Quy tắc 5: Câu hỏi lựa chọn: cuối câu xuống

Vd: Would you like me, her or him?

(Gạch đích thì lên, xuống cuối câu nhé)

6. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu hỏi đuôi

Quy tắc 6: Câu hỏi đuôi: đọc cho kỹ nhé, không đơn giản là lên hay xuống đâu nhé

Xuống cuối câu: khi người nói chắc chắn điều mình nói và mong đợi câu trả lời đồng ý với mình.

Vd: it’s so sexy, isn’t it? (Xuống giọng ở sexy, it)

Khi nghe người ta xuống như thế, tức là nó quá sexy, phải Yes, không nên No. tức là phải đồng tình. Nếu bạn NO, thì xem như quá vô duyên. ( Ví dụ mình cho để vui vui tý, chứ trong xã giao, ngoại giao thì ảnh hưởng lớn đó, bạn có thể mất khách hàng vì vô duyên đó )

Xuống cuối câu: khi người nói muốn xác định đều mình hỏi, và hỏi để xác định là đúng hay không.

(10 quy tắc đọc ngữ điệu trong tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh)

7. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu hỏi được lặp lại

Quy tắc 7: Câu hỏi được lập lại : Lên là cái chắc, ai cũng biết àm đúng không.

Câu hỏi lặp lại (- echo questions) được dung khi ta nghe rõ, không hiểu, hoặc hỏi người đối thoại đã nói gì hoặc chỉ là cách để pause để suy nghĩ và trả lời

Vd: Do you have a girlfriend? (GF? Tỏ vẻ ngạc nhiên).

Ah. I have a girl friend.

8. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu cảm thản

Quy tắc 8: Câu cảm thán: xuống nhé

Vd: Lisa, What a beautiful smile you have!

(Nếu như bạn lên thì Lisa sẽ nghĩ bạn mỉa mai cô ấy đó, vì vậy chúng ta phải xuống)

9. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho câu và cụm từ

Quy tắc 9: Trong câu và cụm từ: Cảnh báo quan trọng nhưng khó nhớ.

Trong câu và những cụm từ, có nhiều từ được nhấn mạnh và cũng có nhiều từ bị lướt tốc độ, thậm chí là nó còn nhỏ đi bao gồm:

Được nhấn mạnh : tức là chữ no tròn, được phát âm rõ và không được lướt bào gồm: danh động tính trạng từ , nghi vấn từ ( who…), chỉ thị đại từ - không có danh từ đi theo ( That, This…), sở hữu đại từ ( Mine, Yours…)

Không được nhấn mạnh, đọc lướt: mạo từ, to be ( am, is…), trợ đồng từ ( do, have…), động từ khiếm khuyết ( can, must…), đại từ nhân xưng ( I, you…), sở hữu tính từ ( my, your), giới từ ( to, from, in…), liên từ ( and, but, or…), chỉ thị tính từ ( this, that, these, those).

10. Ngữ điệu trong tiếng Anh cho cảm xúc

Quy tắc 10: Quy tắc cảm xúc:  Ngoài 9 quy tắc trên còn có một quy tắc nữa đó là: muốn làm nổi bật ý của từ nào thì nhấn từ đó

Vd:

How are you? (Bình thường)

How are you (Khi gặp một người không khỏe, có vẻ không khỏe, mặt xanh xao hay đại loại như thế)

How are you? (Trong đám đông, bạn muốn ám chỉ một thằng bạn hỏi thôi, hay là ám chỉ một người trong số đó).

Trên đây là 10 quy tắc về ngữ điệu trong tiếng Anh mà mình muốn nói đến trong bài viết này. Sau khi đọc xong bài này, hy vong các bạn sẽ nói chuyện có cảm xúc hơn, hay hơn, suôn sẻ hơn và không còn bị vấn đề ngang ngang nữa nhé.

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

Kim Ngân
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !