Cách tính chu vi hình chữ nhật và bài tập minh hoạ

Cách tính chu vi hình chữ nhật được học từ cấp 1 nhưng có lẽ sẽ có nhiều bạn sẽ quên công thức ấy. Vậy trong bài viết này, Studytienganh sẽ giúp bạn hệ thống lại kiến thức cách tính chu vi hình chữ nhật để bạn có thể làm bài hiệu quả hơn nhé!

 

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

 

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng: 2 lần tổng chiều dài và chiều rộng hay có cách nói khác là bằng: chiều dài cộng chiều rộng nhân 2.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là: P = (a+b)* 2

 

cách tính chu vi hình chữ nhật

( Hình ảnh công thức và hình ảnh ví dụ cách tính chu vi hình chữ nhật )

 

Trong đó: 

  • P là chu vi hình chữ nhật
  •  
  • a là chiều dài hình chữ nhật 
  •  
  • b là chiều rộng hình chữ nhật
  •  

Ví dụ:

Cho một hình chữ nhật ABCD có chiều dài = 3cm và chiều rộng = 5cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?

Với bài toán tính chu vi hình chữ nhật này, bạn chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật đã đề cập bên trên vào thì sẽ cho ra bài toán như sau:

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có: P = (a + b) x 2 = (3 + 5) x 2 =8 x2 = 16 cm.

 

 

2. Một số cách tính chu vi hình chữ nhật khi biết dữ liệu cho trước

 

Dạng 1: Bài tập biết chiều dài và chiều rộng, hãy tính chu vi hình chữ nhật

 

Đề bài: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD ở trên khi biết AB = 15cm và CD = 15cm

Bài giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật ta có: 

P = (AB + CD) *2 = (15 + 15) *2 = 60

Vậy chu vi hình chữ nhật cần tìm là: 60cm.

 

Dạng 2: Biết tỉ và hiệu của chiều dài và chiều rộng, tính chu vi hình chữ nhật.

Phương pháp giải bài toán hiệu tỉ:

Bước 1: Vẽ đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng với các đoạn thẳng bằng nhau.

 

cách tính chu vi hình chữ nhật

( Hình ảnh minh họa về cách vẽ sơ đồ đoạn thẳng )

 

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau theo sơ đồ

Bước 3: Tìm chiều rộng (số bé) bằng cách lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau, rồi đem nhân với số phần của số bé

Bước 4: Tìm chiều dài (số lớn) bằng cách lấy chiều rộng nhân với 2 bởi chiều dài gấp 2 lần chiều rộng

Bước 5: Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = (a + b)*2

 

Đề bài: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 30m.

Cách giải: 

Ta có hiệu số phần bằng nhau là:

       2 - 1 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là

     30 : 1 x 1 = 30 (m)

Chiều dài mảnh đất là:

      30 x 2 = 60 (m)

Chu vi mảnh đất là:

      (60 + 30) x 2 = 180 (m)

Đáp số: 180 m.

Vậy chiều rộng bằng 15m, chiều dài bằng 30m và chu vi bằng 90m.

 

Ví dụ 2: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài bằng 3/2 chiều rộng và hơn chiều rộng 10m.

Vậy chiều dài hình chữ nhật bằng 30m, chiều rộng hình chữ nhật bằng 20m, chu vi hình chữ nhật bằng 100m.

 

Dạng 3: Tính chu vi hình chữ nhật khi biết diện tích hoặc chiều dài hoặc chiều rộng của hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

 

Để giải dạng bài tập này, các bạn cần áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật S(ABCD)= 2.a.b và chu vi hình chữ nhật P = 2.(a+b) để làm bài.

 

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 48cm vuông và chiều rộng 6cm

 

Bài giải: 

Biết diện tích của hình chữ nhật, ta có chiều dài hình chữ nhật là:

48 : 2 : 6 = 4 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 6)*2 = 20 (cm) 

Đáp số: Chiều dài hình chữ nhật bằng 4; Chu vi hình chữ hình nhật là 20cm.

 

 

3. Một số bài toán vận dụng tính chu vi hình chữ nhật.

 

cách tính chu vi hình chữ nhật

(Hình ảnh công thức tính chu vi hình chữ nhật)

 

Bài tập 1: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 26m và chiều dài bằng 24m.

 

Bài làm

Chu vi của hình chữ nhật là:

 

2 x (26 + 24) = 100 (m)

 

Đáp số: 100m

 

Bài tập 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 10dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó?

 

Bài làm

 

Chiều dài của hình chữ nhật là:

 

10 x 3 = 30 (dm)

 

Chu vi của hình chữ nhật là:

 

(10 + 30) x 2 = 80 (dm)

 

Đáp số: 80dm

 

Bài tập 3: Một hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng 72cm, chiều dài bằng 16cm. Tính chiều rộng của hình chữ nhật ABCD đó.

 

Bài làm

 

Nửa chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

 

72 : 2 = 36 (cm)

 

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là:

 

36 – 16 = 20 (cm)

 

Đáp số: 20cm

 

Bài tập 4: Một mảnh ghép hình chữ nhật có chu vi là 194m. Chiều rộng kém chiều dài 16m. Tính độ dài hai cạnh của mảnh đất hình chữ nhật.

 

Bài làm

 

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

 

194 : 2 = 92 (m)

 

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

 

(92 – 16) : 2 = 38 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

 

92 – 38 = 54  (m)

 

Đáp số: Chiều dài: 54m

 

Chiều rộng: 38 m

 

Đáp số: Chiều dài của hình chữ nhật là 54m; chiều rộng của hình chữ nhật là 38m.

 

Bài 5: Tính chu vi hình chữ nhật với các dữ liệu sau:

a) Chiều dài bằng 20cm, chiều rộng bằng 28cm.

b) Chiều dài bằng 14m, chiều rộng bằng 35dm.

c) Nửa chu vi bằng 36m.


 

Trên đây là những kiến thức về cách tính chu vi hình chữ nhật mà Studytienganh mang lại cho bạn. Chúc các bạn có một buổi học thú vị và hiệu quả
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !