Một số bài luận về lợi ích và tác hại của Facebook bằng tiếng Anh

Để tìm hiểu về những lợi ích và tác hại của Facebook bằng tiếng Anh. Trong vài viết này hãy cùng Studytienganh.vn tìm hiểu một bài luận viết về lợi ích và tác hại của Facebook để có cho mình những kiến thức về tiếng Anh đơn giản và hiệu quả nhé!

 

1. Lợi ích và tác hại của Facebook bằng tiếng Anh

Facebook is one of the most popular social media in the world that most of the world uses and access every day.It provides us with smart and practical features that help us connect to the outside world without going away but staying at home or only; In addition, people today can work and study online shopping at home via. 

 

However, despite these brilliant features, some argue that Facebook also has its own psychological costs which are bad for human mental health. To be more specific regarding side effects of social – Facebook, firstly it can become addictive and intense passivity and weak communication. Apart from the most common addictive substances of such as coffee, cigarettes and alcohol, it is that Facebook - a cyber phenomenon in the world - has become a serious addiction for people of all ages.

 

lợi ích và tác hại của facebook bằng tiếng anh

(Hình ảnh minh họa về Facebook)

 

In fact, friends, families, co-workers and partners these days are no longer excited about engaging in face-to-face conversation. They even feel disconcerted that they have nothing to say. Interpreting this strange and popular situation, Facebook is one reason people blamed. A myriad of people spend hours daily on Facebook, in other words they become phone heads or phone addicts. Also, the more people use Facebook, the more jealous they get.

 

It is obvious that people are naturally inclined to engage in social comparison. For more details, with a simple look at the new feeds, people can update social cycles; When people see someone who has a happy or more successful life than their , like a fancy car or an expensive dress, no Facebook can give them the impression that they do not share the happiness and success of their friends, but it also make them jealous of the wonderful life of friends.

 

As these social comparisons occur and accumulate day by day the human being certainly extremely depressed and anxious, leading to autistic antisocial syndromes which can lead to many serious consequences, in particular suicide.

 

Facebook can be extremely good for humanity if it exploits it and it can also precipitate unpredictable extremely serious consequences if people abuse it excessively and misuse it.

 

lợi ích và tác hại của facebook bằng tiếng anh

(Hình ảnh minh họa lợi ích và tác hại của Facebook)

 

Dịch:

Facebook là một trong những phương tiện truyền thông xã hội phổ biến nhất trên thế giới được hầu hết mọi người trên thế giới sử dụng và truy cập hàng ngày, cung cấp cho chúng ta những tính năng thông minh và thiết thực giúp chúng ta kết nối với thế giới bên ngoài mà không cần đi xa mà chỉ ở nhà hoặc chỉ ở nhà; Ngoài ra, mọi người ngày nay có thể làm việc và học tập mua sắm trực tuyến tại nhà thông qua.

 

Tuy nhiên, bất chấp những tính năng tuyệt vời này, một số người cho rằng Facebook cũng có những chi phí tâm lý ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần của con người. Cụ thể hơn về tác dụng phụ của mạng xã hội - Facebook, trước hết nó có thể trở thành chất gây nghiện, gây thụ động mạnh và giao tiếp yếu. Ngoài những chất gây nghiện phổ biến nhất như cà phê, thuốc lá và rượu, thì Facebook - một hiện tượng mạng trên thế giới - đã trở thành một chứng nghiện nghiêm trọng đối với mọi người ở mọi lứa tuổi.

 

Trên thực tế, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và đối tác ngày nay không còn hào hứng với việc trò chuyện trực tiếp. Họ thậm chí cảm thấy bối rối rằng họ không có gì để nói. Giải thích cho tình huống kỳ lạ và phổ biến này, Facebook là một lý do khiến mọi người đổ lỗi. Có vô số người dành hàng giờ mỗi ngày trên Facebook, hay nói cách khác là họ trở thành những kẻ nghiện điện thoại hoặc nghiện điện thoại. Ngoài ra, càng nhiều người sử dụng Facebook, họ càng ghen tị.

 

lợi ích và tác hại của facebook bằng tiếng anh

(Hình ảnh minh họa lợi ích và tác hại của Facebook)

 

Rõ ràng là mọi người thường có xu hướng tham gia vào việc so sánh xã hội. Để biết thêm chi tiết, với một cái nhìn đơn giản về các nguồn cấp dữ liệu mới, mọi người có thể cập nhật các chu kỳ xã hội; Khi mọi người nhìn thấy một ai đó có cuộc sống hạnh phúc hoặc thành công hơn họ, như một chiếc xe hơi sang trọng hay một chiếc váy đắt tiền, không Facebook nào có thể tạo cho họ ấn tượng rằng họ không chia sẻ niềm hạnh phúc và thành công với bạn bè mà còn khiến họ ghen tị. của cuộc sống tuyệt vời của bạn bè.

 

Khi những so sánh xã hội này xảy ra và tích tụ từng ngày, con người chắc chắn vô cùng chán nản và lo lắng, dẫn đến các hội chứng chống đối xã hội tự kỷ, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, cụ thể là tự tử.

 

Facebook có thể cực kỳ tốt cho nhân loại nếu biết khai thác nó và nó cũng có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng khó lường nếu mọi người lạm dụng nó một cách thái quá và lạm dụng nó.


 

Trên đây là những thông tin về bài luận lợi ích và tác hại của Facebook bằng tiếng Anh. Chúc các bạn có những thông tin hữu ích về chủ đề này cũng như có cho mình những kiến thức về lợi ích và tác hại của Facebook để điều chỉnh cuộc sống cho bản thân nhé!


 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !