Phản ứng Fe+HCl=FeCl2+H2 có xảy ra không ?

 

Phản ứng Fe + HCl xảy ra như thế nào? Hãy để studytienganh giúp bạn cân bằng phương trình phản ứng Fe+HCl ngay dưới bài viết sau nhé!

 

1. Cân bằng phương trình Fe + HCl

 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 

Trong đó:

- Fe - 2e ➜ Fe2+

- H+ +  1e ➜ H2

 

fe + hcl

Cân bằng phương trình Fe + HCl

 

2. Phản ứng Fe + HCl là phản ứng gì?

 

Phản ứng Fe + HCl là phản ứng oxi hóa khử, trong đó Fe là chất khử và H là chất oxi hóa.

 

Phản ứng oxi hóa khử có thể được định nghĩa là phản ứng hóa học trong đó các electron được chuyển giữa hai chất phản ứng tham gia vào nó. Sự chuyển điện tử này có thể được xác định bằng cách quan sát sự thay đổi trạng thái oxi hóa của các chất tham gia phản ứng.

 

Sự mất đi các electron và sự gia tăng tương ứng trong trạng thái oxy hóa của một chất phản ứng nhất định được gọi là quá trình oxy hóa. Sự tăng electron và giảm tương ứng trạng thái oxi hóa của chất phản ứng được gọi là sự khử.

 

Các chất nhận điện tử có xu hướng giảm trong các phản ứng oxi hóa khử được gọi là chất oxi hóa. Một loài tặng điện tử có xu hướng nhường điện tử có thể được gọi là chất khử . Những loài này có xu hướng trải qua quá trình oxy hóa. Có thể lưu ý rằng bất kỳ phản ứng oxi hóa khử nào cũng có thể được chia thành hai nửa phản ứng, cụ thể là nửa phản ứng oxi hóa và nửa phản ứng khử.

 

fe + hcl

Thí nghiệm phản ứng Fe + HCl

 

Chất oxi hóa và chất khử

 

- Chất (nguyên tử, ion và phân tử) nhận electron và do đó bị khử xuống trạng thái hóa trị thấp được gọi là chất oxi hóa .

- Chất nhường electron và bị oxi hóa đến trạng thái hóa trị cao hơn được gọi là chất khử.

 

Các chất oxy hóa quan trọng

 

 • Phân tử được tạo thành từ các nguyên tố âm điện. Ví dụ: O2, O3, và X2 (halogen)

 • Các hợp chất chứa một nguyên tố ở trạng thái oxy hóa cao hơn. Vd: KMnO4, K2Cv2O7, HNO3, KClo3

 • Oxit của kim loại và phi kim. Vd: MgO, CuO, CrO3 , P4O10

 • Flo là chất oxi hóa mạnh nhất.

 

Các chất khử quan trọng

 

 • Tất cả các kim loại, ví dụ Na, Zn, Fe, Al

 • Một số phi kim như C, Hiđro, S, P

 • Các hyđroxit, ví dụ HCl, HBr, HI, H2S

 • Rất ít hợp chất chứa một nguyên tố ở trạng thái oxy hóa thấp hơn. Ví dụ bao gồm: FeCl2, FeSo4, SnCl2, Hg2 Cl2

 • Hydrua kim loại bao gồm NaH, LiH, CaH2 , v.v.

 • Hợp chất hữu cơ như HCOOH

 • Liti là chất khử mạnh nhất trong dung dịch và Caesium là chất khử mạnh nhất khi không có nước. Các chất vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa là chất khử là H2O2, SO2, H2SO3, HNO2, NaNO2

 

Xác định các chất oxy hóa và khử

 

 • Nếu một nguyên tố ở trạng thái oxy hóa cao hơn có thể trong hợp chất. Nó có thể hoạt động như một tác nhân oxy hóa. Vd: KMnO4, K2Cv2O7, HNO3, H2SO4, HClO4

 • Nếu một nguyên tố ở trạng thái oxy hóa thấp hơn có thể có trong hợp chất, nó có thể hoạt động như một chất khử. Vd: H2S, H2C2O4, FeSO4, SnCl2

 • Hợp chất sẽ hoạt động như một tác nhân oxy hóa nếu một nguyên tố có độ âm điện cao ở trạng thái oxy hóa cao nhất.

 • Hợp chất hoạt động như một chất khử nếu một nguyên tố có độ âm điện cao ở trạng thái oxy hóa thấp nhất.

 

3. Bài tập trắc nghiệm có đáp án

 

fe + hcl

Phản ứng oxi hóa khử là một nhóm bài tập rất quan trọng của Hóa 11

 

Câu 1: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử?

 

(a) Đốt nến

 

(b) Gỉ sắt

 

(c) Hòa tan muối trong nước

 

(d) Hòa tan Kẽm trong dung dịch H2SO4

 

Đáp án: c

 

Câu 2: Số oxi hóa của Cr trong Cr(CO)6 là —————–

 

(a) 0

 

(b) +2

 

(c) -2

 

(d) +6

 

Đáp án: a

 

Câu 3: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử?

 

(a) CaCO3 → CaO + CO2

 

(b) O2 + 2H2 → 2H2O

 

(c) Na + H2O → NaOH + ½ H2

 

(d) MnCl3 → MnCl2 + ½ Cl2

 

Đáp án: a

 

Trên đây là phương trình cân bằng của phản ứng Fe+HCl và một số ví dụ về các phản ứng oxi hóa khử thường gặp khác. Chúc các bạn học tập thật tốt và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo của studytienganh!


 

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !