Công thức tính thời gian, vận tốc, quãng đường

 

Công thức tính thời gian, vận tốc, quãng đường là gì? Hãy cùng studytienganh tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

 

1. Định nghĩa và công thức

 

công thức tính thời gian

Bảng tóm tắt công thức

 

+ Thời gian là khoảng thời gian mà một vật di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đích. Đơn vị thường được sử dụng để đo thời gian là giây (s) hoặc giờ (h).

 

Công thức tính thời gian:

 

t = s/v

 

Trong đó: 

- s là quãng đường (m hoặc km)

- v là vận tốc (m/s hoặc km/h)

- t là thời gian (s hoặc h)

 

Ví dụ 1:

 

Một chiếc xe hơi di chuyển từ thành phố A đến thành phố B, cách nhau 120km. Vận tốc của xe là 30km/h. Tính thời gian để xe đi từ A đến B.

 

Giải:

 

s = 120 km (quãng đường giữa A và B)

v = 2 giờ (vận tốc xe di chuyển trên quãng đường AB)

 

t = s/v = 120/30 = 4 h

 

Vậy thời gian xe đi từ A đến B là 4 giờ.

 

+ Vận tốc là tỉ lệ giữa quãng đường di chuyển của vật và thời gian di chuyển đó. Vận tốc được đo bằng đơn vị độ dài chia cho đơn vị thời gian. Đơn vị thường được sử dụng để đo vận tốc là m/s (mét trên giây) hoặc km/h (kilômét trên giờ).

 

Công thức tính vận tốc:

 

v = s/t

 

Ví dụ 2:

 

Một vận động viên chạy đua đi 100m trong thời gian 10 giây. Tính vận tốc của vận động viên.

 

Giải:

 

d = 100m (quãng đường mà vận động viên đã đi)

t = 10s (thời gian để vận động viên đi được 100m)

 

v = d/t = 100/10 = 10 m/s

 

Vận tốc của vận động viên là 10m/s.

 

công thức tính thời gian

Thời gian, vận tốc và quãng đường có mối liên hệ mật thiết với nhau

 

+ Quãng đường là khoảng cách giữa điểm xuất phát và điểm đến mà vật di chuyển được. Quãng đường có thể được đo bằng đơn vị độ dài như mét (m) hoặc kilômét (km).

 

Công thức tính quãng đường:

 

s = v x t

 

Ví dụ 3:

 

Một chiếc xe buýt di chuyển với vận tốc 50km/h trong 3 giờ. Tính quãng đường mà xe buýt đã đi.

 

Giải:

 

v = 50 km/h (vận tốc của xe buýt)

t = 3 giờ (thời gian xe buýt di chuyển)

 

d = v x t = 50 x 3 = 150 km

 

Quãng đường mà xe buýt đã đi là 150km.

 

2. Bài tập trắc nghiệm có đáp án

 

công thức tính thời gian

Thời gian mô tả khoảng thời gian 1 vật cần để di chuyển trên 1 quãng đường

 

Bài 1: Một chiếc xe chạy với vận tốc 60km/h trong 2 giờ. Tính quãng đường mà chiếc xe đã đi được?

A. 120 km

B. 30 km

C. 180 km

D. 90 km

 

Đáp án: A (120 km)

Giải thích: Quãng đường = vận tốc x thời gian = 60 km/h x 2 giờ = 120 km

 

Bài 2: Một người chạy với vận tốc 5 m/s trong 20 giây. Tính quãng đường mà người đó đã đi được?

A. 50 m

B. 100 m

C. 150 m

D. 200 m

 

Đáp án: B (100 m)

Giải thích: Quãng đường = vận tốc x thời gian = 5 m/s x 20 s = 100 m

 

Bài 3: Một tàu chạy với vận tốc 120km/h trong 4 giờ. Tính quãng đường mà tàu đã đi được?

A. 480 km

B. 60 km

C. 240 km

D. 360 km

 

Đáp án: A (480 km)

Giải thích: Quãng đường = vận tốc x thời gian = 120 km/h x 4 giờ = 480 km

 

Bài 4: Một con chim bay với vận tốc 20m/s trong 10 giây. Tính quãng đường mà con chim đã bay được?

A. 100 m

B. 200 m

C. 300 m

D. 400 m

 

Đáp án: B (200 m)

Giải thích: Quãng đường = vận tốc x thời gian = 20 m/s x 10 s = 200 m

 

Bài 5: Một chiếc xe chạy với vận tốc 50km/h trong 2 giờ. Tính quãng đường mà chiếc xe đã đi được?

A. 25 km

B. 75 km

C. 50 km

D. 100 km

 

Đáp án: D (100 km)

Giải thích: Quãng đường = vận tốc x thời gian = 50 km/h x 2 giờ = 100 km

 

Trên đây là Công thức tính thời gian, vận tốc, quãng đường và những bài tập ví dụ giúp củng cố kiến thức. Hy vọng các bài tập trắc nghiệm trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các công thức tính toán liên quan đến thời gian, vận tốc và quãng đường. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !