"Web Scraping" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Đối với thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay thì nhu cầu về truy xuất và tìm kiếm dữ liệu trên các nền tảng thông tin ngày càng bùng nổ mạnh mẽ. Thay vì truy xuất dữ liệu một cách thủ công gây tốn kém thời gian mà đôi khi lại không hiệu quả thì một loạt công cụ với chức năng truy xuất dữ liệu đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi. Trong đó có một công cụ tên là Web Scraping. Vậy ý nghĩa của công cụ này là gì? Cách nó hoạt động như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Studytienganh nhé!

1. Web scraping nghĩa là gì?

Web scraping là một cụm từ được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin có nghĩa là một quá trình tự động thu thập dữ liệu gồm các thông tin cần thiết phù hợp với mục đích sử dụng của người dùng từ website

 

Web scraping là gì

Web scraping

 

Có 2 kiểu Web scraping thông dụng bao gồm:

 • Site scraping: tập trung vào việc sao chép và đánh cắp thông tin trên website.
 •  
 • Database scraping: nó sử dụng với mục đích đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ, danh sách đơn giá và tệp thông tin khách hàng.

 

2. Cấu trúc và cách dùng của Web Scraping.

Web Scraping hoạt động với cách thức sau:

 • Bước 1: Web scraping sẽ được cung cấp một hoặc nhiều URL để tải website trước khi tiến hành sao chép dữ liệu. Sau đó, nó sẽ load toàn bộ code HTML của website đó. Những web scraping cao cấp hơn có thể kết xuất toàn bộ trang web bao gồm các yếu tố như là Javascript và CSS.
 •  
 • Bước 2: Web scraping sẽ trích xuất tất cả dữ liệu trên website hoặc những phần dữ liệu cụ thể được người dùng chọn trước khi bắt đầu trích xuất. 
 •  
 • Bước 3: Web scraping sẽ xuất ra tất cả những dữ liệu nó đã thu thập được thành định dạng dễ hiểu hơn cho người dùng.

Web scraping được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như là:

 

web scraping là gì

Mục đích dùng Web scraping

 

 • Extract stock prices into the app API
 • Trích xuất giá các loại cổ phiếu vào API ứng dụng
 •  
 • Extract data from YellowPages to generate lead files.
 • Trích xuất dữ liệu từ YellowPages để tạo ra các tệp khách hàng tiềm năng.
 •  
 • Extract data from a certain store locator to generate a list of business locations in an area.
 • Trích xuất dữ liệu từ một công cụ định vị cửa hàng nhất định để tạo danh sách các địa điểm kinh doanh trong một khu vực.
 •  
 • Extract product data from e-commerce sites like Amazon or eBay for competitor analysis.
 • Trích xuất dữ liệu sản phẩm từ các trang web thương mại điện tử như Amazon hoặc eBay nhằm phân tích đối thủ cạnh tranh.
 •  
 • Extract data from the old site before changing to the new site.
 • Trích xuất dữ liệu từ trang web cũ trước khi đổi sang trang web mới.
 •  
 • Extract details of product information to compare when shopping for goods.
 • Trích xuất chi tiết về thông tin sản phẩm để so sánh khi mua sắm hàng hóa.
 •  
 • Extract data on economic and financial information for market research.
 • Trích xuất dữ liệu về thông tin kinh tế tài chính để nghiên cứu thị trường.

 

3. Các ví dụ anh – việt

Ví dụ:

 • Web Scraping is the process of using bots to extract content and data from a website. It has many different names, such as web data mining or web harvesting. The collected information will be exported into several formats more useful to the user.
 • Web Scraping là một quá trình sử dụng các bot để trích xuất nội dung và dữ liệu từ một website nào đó.Nó có nhiều tên gọi khác nhau như là web data mining ( khai thác dữ liệu của web) hay web harvesting. Thông tin sau khi thu thập được sẽ được xuất thành một số định dạng hữu ích hơn cho người dùng.
 •  
 • Integrated with many great features, Web Scraping evaluation technology experts are currently the most effective tool to help users collect data from the Internet.
 • Được tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời, giới chuyên môn về công nghệ đánh giá Web Scraping đang là công cụ hiệu quả nhất hiện nay giúp người dùng có thể thu thập dữ liệu từ Internet.
 •  
 • Search engine optimization has been used by many businesses to improve their business' search rankings on the internet effectively. And it's not surprising that Web Scraping is popular with SEO support in extracting keywords, links or titles that competitors have used before.
 • Tối đa khóa công cụ tìm kiếm đã và đang được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng nhằm cải thiện thứ hạng tìm kiếm của doanh nghiệp mình trên internet một cách hiệu quả. Và chẳng có gì khó hiểu khi Web Scraping được ưa chuộng sử dụng với chức năng hỗ trợ SEO trong việc trích xuất các từ khóa, liên kết hay tiêu đề đã các đối thủ cạnh tranh sử dụng từ trước.

 

web scraping là gì

 SEO ( Search engine optimization)

 

 • For some people, using Web Scraping to scan and steal data from websites is a bad practice. However, in some cases, the owners of the data sources want to make the data available to as many people as possible, such as government websites that provide their data to public websites.
 • Đối với một số người thì việc sử dụng Web Scraping để quét và đánh cắp dữ liệu từ các website là một hành động xấu. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chủ của những nguồn dữ liệu lại muốn truyền tải dữ liệu đến càng nhiều người càng tốt ví dụ như website của chính phủ cung cấp dữ liệu của họ các website công cộng.

 

Hy vọng bài viết về “ Web scraping” đã giúp bạn có thêm một vài kiến thức thú vị về một trong những loại loại công cụ về truy xuất được nhiều người sử dụng hiện nay. 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !