Cách đọc viết và nói giờ trong tiếng anh

Khi học tiếng anh, để trả lời cho câu hỏi về giờ “What time is it?” ( mấy giờ rồi?) thì có rất nhiều cách để trả lời. Thông thường thì cách nói giờ cũng khá đơn giản, ai cũng cảm thấy như rất quen thuộc rồi. Tuy nhiên, khi gặp trường hợp nói về giờ hơn hoặc kém, đôi khi chúng ta trả lời câu hỏi về giờ giấc vẫn bị sai.

Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc cách viết và nói giờ trong tiếng anh được sử dụng hàng ngày, hy vọng sẽ giúp các bạn có thể nói và viết được một cách chính xác nhất.

1. Các đơn vị giờ trong tiếng anh thông dụng

Một phút có 60 giây

Một giờ có 60 phút

Một ngày có 24 giờ

Một tuần có 7 ngày

Một tháng có 4 tuần

Một năm chính là khoảng thời gian trung bình của một chu kỳ Trái Đất quay quanh Mặt Trời, gồm có 12 tháng, hoặc 52 tuần 1 ngày, hoặc 365 ngày và 6 giờ.

2. Cách đọc viết và nói giờ trong tiếng anh

Dưới đây là một số cấu trúc cũng như ví dụ cụ thể về cách hỏi, cách trả lời cũng như cách viết, cách nói giờ trong tiếng anh 

gio trong tieng anh

(Cách đọc viết và nói giờ trong tiếng anh)

Câu hỏi giờ : 

What’s the time? : Bây giờ là mấy giờ?

What time is it? : Bây giờ là mấy giờ?

Could you tell me the time, please?: Bạn có thể xem giúp tôi mấy giờ rồi được không?

Do you happen to have the time? : Bạn có biết mấy giờ rồi không?

Do you know what time it is? : Bạn có biết mấy giờ rồi không?

2.1. Cách đọc viết và nói khi hỏi giờ trong tiếng anh:

What time does S + V.....

When does S + V....

2.2. Cách đọc viết và nói nói giờ hơn

Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh ta dùng từ "past". Công thức của như sau:

Số phút + past + số giờ

Ex : 7h20 : twenty past seven 

10h10 : ten past ten 

3h15 : a quarter past three (15 phút = a quarter )

11:20 : twenty past eleven

4:18 : eighteen past four

2.3. Cách đọc viết và nói nói giờ trong tiếng anh (giờ kém có số phút >30)

Đối với giờ kém chúng ta dùng từ "to" với công thức như sau.

Số phút + to + số giờ

Ví dụ: 

8h40 : twenty to nine 

1h55 : five to two 

11h45 : a quarter to eleven

2:35 : twenty-five to three  (3 giờ kém 25)

8:51 : nine to nine (9 giờ kém 9 phút)

2:59 : one to three  (3 giờ kém 1 phút)

gio trong tieng anh

(Cách nói giờ hơn, kém, đúng)

Note : Đối với cách nói giờ kém, các bạn cần xác định rằng

số phút (tiếng Anh) = 60 - số phút (tiếng Việt) 

số giờ (tiếng Anh) = số giờ (tiếng Việt) + 1

Lưu ý các bạn phải để ý kỹ với cách nói giờ kém thì phải + 1 số giờ hiện tại lên trên và số phút sẽ lấy 60 - số phút hiện tại

3. Cách đọc viết, cách nói chung cho cả giờ hơn và giờ kém với giờ trong tiếng anh

Số giờ + số phút+ số giây

Ex: 

1h58 : one fifty-eight 

3h45 : three fory-five

Tuy nhiên, ta cũng có thể dùng a quarter với giờ hơn  hoặc kém 15 phút và half với giờ hơn 30 phút cho ngắn gọn hơn như sau: 

a quarter past : 15 minutes past

a quarter to : 15 minutes to

half past : 30 minutes past

5:15: It's a quarter past five. It's fifteen past five

5:45: It's a quarter to six.  It's fifteen to six

5:30 : It's half past five. It's thirty past five

Lưu ý đặc biệt khi nói giờ trong tiếng anh :

- Chỉ dùng “o'clock” cho giờ đúng

- Dùng dấu 2 chấm giữa giờ và phút (Ex: 10:20)

- Có thể bỏ bớt chữ “a” trong “a quarter” và “minutes” khi nói giờ lẻ hoặc giờ kém.

gio trong tieng anh

(Giờ hơn và kém trong tiếng anh)

Giờ trong tiếng anh theo người chuẩn Mỹ thường dùng after thay vì past.

Ex :

8:25 : It's twenty-five after/ past eight

(Nhưng nếu bạn dùng half past thì người ta không thể thay thế past bằng after.)

Khi nói về giờ kém, ngoài “to” ra, người Mỹ còn thường sử dụng before, of hoặc till.

Ex :  

8:50 : ten to/before/of/till nine

4. Một số trường hợp phát âm giờ đặc biệt khác của giờ trong tiếng anh 

Đặc biệt khi số phút là 15 thì thay vì nói fifteen chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc như sau : a quarter past

Ex:

7:15 : a quarter past seven (7 giờ 15 phút)

12:45 : a quarter to one  (13 giờ kém 15 phút)

Khi số phút là 40 phút thì thay vì nói three-thirty chúng ta có thể sử dụng: half past

Ex:

3:40 - half past four

Note:  Trong trường hợp này chúng ta sẽ không được sử dụng half to mà chỉ dùng half past trong cấu trúc câu này 

Khi giờ hiện tại là tròn không có số phút thì chúng ta sẽ sử dụng cụm từ: O'clock

10:00 : ten o'clock  (10 giờ chuẩn)

5:00 : five o'clock   (5 giờ chuẩn)

1:00 : one o'clock  (1 giờ chuẩn)

Khi thời gian là 12 giờ đúng chúng ta có thể sử dụng: twelve o'clock, midday, noon midnight tùy vào thời điểm trong ngày

Nếu sử dụng hệ số giờ 12 giờ chúng ta sẽ phân biệt buổi sáng và chiều thông qua từ am: Buổi sáng, pm: buổi chiều. 

Từ những ví dụ và cấu trúc trên chúng ta có thể hiểu rõ cách đọc viết và nói giờ trong tiếng anh hơn. Chúc các bạn thành công!

 

Tuyền Trần
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !