"Interpersonal Skill" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Bạn đã bao giờ bắt gặp cụm từ Interpersonal Skill trong tình huống giao tiếp trong Tiếng anh chưa? Cách phát âm của cụm từ  Interpersonal Skill là gì? Định nghĩa của cụm từ Interpersonal Skill trong câu tiếng Anh là gì? Cách sử dụng của cụm từ Interpersonal Skill như thế nào? Có những cụm nào có thể thay thế cho cấu trúc Interpersonal Skill trong tiếng Anh?

Trong bài viết hôm nay, chúng mình sẽ gửi đến bạn những kiến thức liên quan đến cụm từ Interpersonal Skill và cách dùng của chúng trong tiếng Anh. Chúng mình mong rằng bạn có thể tìm thấy nhiều kiến thức thú vị và bổ ích qua bài viết về cụm từ  Interpersonal Skill  này. Chúng mình có sử dụng một số ví dụ Anh - Việt có liên quan đến cụm từ   Interpersonal Skill  và hình ảnh minh họa để bài viết trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết về cụm từ  Interpersonal Skill   dưới đây của Studytienganh nhé.

 

 Interpersonal Skill  là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ Interpersonal Skill trong câu tiếng anh

 

Chúng mình chia bài viết về cụm từ Interpersonal Skill  thành 2 phần khác nhau. Phần đầu tiên: Interpersonal Skill có nghĩa là gì. Trong phần này sẽ bao gồm một số kiến thức về nghĩa có liên quan đến cụm từ Interpersonal Skill trong tiếng Anh. Phần thứ 2: Một số từ vựng liên quan và cách sử dụng của cụm từ Interpersonal Skill trong tiếng Anh. Bạn có thể tìm thấy ở bài viết này những cấu trúc về cụm từ   Interpersonal Skill  cụ thể đi kèm với từng ví dụ minh họa trực quan. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc về cụm từ  Interpersonal Skill  này, bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng mình qua website này nhé

 

1.Interpersonal Skill có nghĩa là gì?

Interpersonal Skill là một cụm từ khá phổ biến và thông dụng trong tiếng Anh. “Interpersonal Skill” là một cụm từ có nghĩa là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, ..đó là kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Hay nói cách khác Interpersonal Skill là Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân là những hành vi và chiến thuật mà một người sử dụng để giao tiếp với những người khác một cách hiệu quả. ... Bạn có thể sử dụng cụm từ  Interpersonal Skill này trong khá nhiều câu giao tiếp trong Tiếng Anh. Vậy nên việc thông thạo cụm từ   Interpersonal Skill  là một việc cần thiết.

Interpersonal Skill(Adjective phrase)

Cách phát âm: /,intə'pə:snl/skil/

Nghĩa tiếng việt: Kỹ năng giao tiếp

Loại từ: cụm Tính từ

 

  Interpersonal Skill là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ Interpersonal Skill trong câu tiếng anh

 

Để hiểu hơn về ý nghĩa của từ watch over trong câu tiếng anh là gì thì bạn lướt qua những ví dụ minh họa cụ thể dưới đây mà  StudyTienganh đã tổng hợp được nhé.

 

Ví dụ:

 • Interpersonal skills are the behaviors and tactics a person uses to interact with others effectively. ... Interpersonal skills include communication and listening to attitude and deportment.
 • Dịch nghĩa: Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân là những hành vi và chiến thuật mà một người sử dụng để tương tác với những người khác một cách hiệu quả. ...Những kỹ năng bao gồm từ giao tiếp và lắng nghe đến thái độ và sự trục xuất.
 •  
 • It also includes psychoeducation about depression, exploration of the relationship between feelings and interpersonal interactions, and communication and interpersonal skill building.
 • Dịch nghĩa: Nó cũng bao gồm giáo dục tâm lý về trầm cảm, khám phá mối quan hệ giữa cảm xúc và tương tác giữa các cá nhân, giao tiếp và xây dựng kỹ năng giữa các cá nhân.
 •  
 • Underpinning competencies which are developed are the qualities of leadership, interpersonal skill, analytical processing and dynamism.
 • Dịch nghĩa: Các năng lực cơ bản được phát triển là tố chất lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, khả năng xử lý phân tích và tính năng động.
 •  
 • The program focuses on leadership skills, interpersonal skills, written communication and adaptability.
 • Dịch nghĩa: Chương trình tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp cá nhân, giao tiếp bằng văn bản và khả năng thích ứng.
 •  
 • They have discovered that there is a set of human strengths that are the most likely buffers against mental illness: courage, optimism, interpersonal skill, work ethic, hope, honesty and perseverance.
 • Dịch nghĩa: họ đã phát hiện ra rằng có một tập hợp các điểm mạnh của con người có khả năng cao nhất chống lại bệnh tâm thần: lòng dũng cảm, sự lạc quan, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, đạo đức làm việc, hy vọng, trung thực và kiên trì.
 •  
 • Clinical competence however is composed of numerous equally important facets such as interpersonal skills, and technical ability.
 • Dịch nghĩa: Tuy nhiên, năng lực lâm sàng bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng như nhau như kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và khả năng kỹ thuật.


 

2. Một số từ liên quan đến cụm từ Interpersonal Skill trong Tiếng Anh  mà bạn cần biết. 

 

Interpersonal Skill là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ Interpersonal Skill trong câu tiếng anh

 

Từ/ Cụm từ

Nghĩa của từ/ Cụm từ

skill set

Bộ kỹ năng

skill token

Mã thông báo kỹ năng

skill development

Phát triển kỹ năng

teamwork skill

kỹ năng làm việc nhóm

 

Như vậy, qua bài viết về cụm từ  Interpersonal Skill   trên, chắc hẳn rằng các bạn đã hiểu rõ về cấu trúc và cách dùng cụm từ Interpersonal Skill trong câu tiếng Anh. Mình hy vọng rằng, bài viết về cụm từ  Interpersonal Skill  trên đây của mình sẽ thực sự giúp ích cho các bạn trong quá trình học Tiếng Anh . Studytienganh chúc các bạn có khoảng thời gian học Tiếng Anh vui vẻ và hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn thành công!
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !