Cấu trúc và cách dùng Please trong Tiếng Anh

Ngoài những cấu trúc với các từ sau: let’s, what about, how about, why not để đưa ra lời đề nghị, chúng ta cũng có thể dùng please để đề nghị ai đó làm điều gì. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cấu trúc và cách sử dụng Please trong tiếng Anh nhé.

1. Please nghĩa Là gì?

Cảm thán từ

Với vai trò là một cảm thán từ, Please làm câu đề nghị với could/can thêm phần lịch sự hơn.

 • •  Could I have two coffees and a tea, please?
 • •  Please remember to close the windows before you leave.

Please còn có tác dụng xoa dịu hoặc cỗ vũ trong khi muốn thuyết phục ai đó làm theo ý mình muốn.

 • •  Please, David, put the knife down.
 • •  Oh, please. Do shut up!

Trẻ en còn có thể dùng Please để thu hút sự chú ý của ai đó, đặc biệt là đối với giáo viên hoặc người lớn.

 • •  Please, Miss, I know the answer!

Dùng please để bày tỏ sự đồng ý, chấp nhận điều gì đó với thái độ lịch sự và nhiệt tình.

 • •  "May I bring my husband?" "Please do."
 • •  "Would you like dessert?" "Oh, yes please."

 

Cấu trúc và cách dùng Please trong Tiếng Anh

 Please là gì?

Động từ

Động từ please có nghĩa là mang lại niềm vui cho ai đó hoặc để làm cho ai đó cảm thấy hạnh phúc , hài lòng:

 • •  I only got married to please my parents.
 • •  It always pleases me to see a well-designed book!
 • •  She was very hard to please. (to make happy)

Khi Please kết hợp với các cụm như "whatever", "whoever", và "anywhere", cụm động từ được tạo thành có nghĩa là thích, muốn hoặc chọn lựa điều gì đó

 • •  She thinks she can just do whatever/as she pleases.
 • •  I shall go out with whoever I please.

Trong một số trường hợp cần sự trịnh trọng, ta có thể dùng cụm if you please để bày tỏ thái độ lịch sự hoặc đôi lúc là cảm giác ngạc nhiên

 • •  They want £200, if you please, just to replace a couple of broken windows! (ngạc nhiên)
 • •  Take your seats, ladies and gentlemen, if you please. (lịch sự)

2. Cấu trúc và cách dùng Please trong tiếng Anh.

Trật tự từ

Chúng ta thường đặt Please ở cuối lời đề nghị khi dùng câu đề nghị với “could”, “can” và “would”, nhưng chúng ta cũng có thể đặt nó nằm giữa câu hoặc đầu câu. Khi đặt Please nằm giữa câu, yêu cầu trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Ví dụ:

 • •  Can I borrow your pen, please?
 • •  Please call our Reservations Department for more information.

Để dễ hiểu, ta hãy xem bảng so sánh sau đây

 Các vị trí từ please trong câu

 Could you say that again, please?

 Please could you do that again?

 Could you please say that again?

 Đây là cấu trúc thường dùng nhất khi muốn đưa  ra lời đề nghị

 Đặt Please ở vị trí đầu câu làm cho câu đề nghị nghe có vẻ mạnh mẽ hơn

 Đặt Please giữa câu để nhấn mạnh nhất câu đề nghị, ở vị trí này, Please được nhấn mạnh

 

 

Cấu trúc và cách dùng Please trong Tiếng Anh

 Dùng Please trong tiếng Anh.

Khi nói chuyện với người lớn, trẻ thường sử dụng please ở vị trí phía trước khi yêu cầu hoặc xin phép.

 

 child to teacher

 employee to boss

 Please can I leave early today, Sir?

 Can I leave early today, please?

 Not: Please can I leave early today?

 

Câu mệnh lệnh

Chúng ta sử dụng Please với hình thức từ mệnh lệnh để thể hiện một yêu cầu lịch sự trong tình huống trong lớp học hoặc trong các thông báo lịch sự, các yêu cầu bằng văn bản. Please ở vị trí phía đầu câu, đặc biệt là trong các yêu cầu bằng văn bản và thông báo. Còn trong văn nói, please thường được đặt ở cuối câu.

 • •  Please turn to page 10. (or Turn to page 10, please.)
 • •  Please note that credit cards are not accepted.

Ta thường sử dụng please để chấp nhận một cách lịch sự, đặc biệt là với thực phẩm và đồ uống:

 • •  A: What would you like to drink?
 • •  B: Orange juice, please.

     Chúng ta sử dụng please để khuyến khích, hoặc mạnh mẽ hơn là cầu xin ai đó làm điều gì.

 • •  But, please, don’t worry about it.

     Chúng ta còn sử dụng please để diễn tả sự hoài nghi, bất ngờ hoặc khó chịu:

 • •  Please. Just stop doing that. It’s really irritating.

 

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

 

Phúc Nguyễn.
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !