"Shortcut" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Trong các trường hợp, khi bạn muốn địa điểm một cách nhanh chóng thì thường sẽ lựa chọn đường tắt. Đường tắt trong tiếng anh được gọi là Shortcut, tuy nhiên bên cạnh đó Shortcut còn được sử dụng với ý nghĩa khác. Vậy hãy cùng Studytienganh khám phá ngay bài viết dưới đây để hiểu hơn về Shortcut là gì cũng như cách sử dụng từ trong câu nhé!

1. Shortcut trong Tiếng Anh là gì?

 

Shortcut trong tiếng anh có nghĩa là đường tắt, lối tắt. Đường tắt được hiểu là một tuyến đường dẫn từ địa điểm này đến địa điểm khác nhanh hơn và trực tiếp hơn so với tuyến đường thông thường. Hay hiểu đơn giản, đường tắt là lối đi ngắn hơn đường chính.

 

shortcut là gì

Shortcut là gì trong tiếng anh?

 

Bên cạnh đó, Shortcut còn được sử dụng trong máy tính với vai trò truy cập nhanh đến một ứng dụng nào đó trên máy mà không cần mở bất kỳ thư mục nào. Việc không có “đường tắt” thì chúng ta phải đi vòng là mở từng thư mục để đến chỗ ứng dụng đó.

 

Nói nôm na, Shortcut là một lối tắt dẫn đến thư mục cần tìm một cách nhanh chóng nhất.

 

Có thể nói đơn giản rằng, tính năng Shortcut trên máy tính là một trong những công cụ giúp cho những người dùng Windows có thể nhanh chóng đến các tập tin, thư mục chỉ với một click chuột. Việc tạo shortcut sẽ giúp người sử dụng giảm bớt các thao tác trong quá trình sử dụng máy tính. Thông thường, shortcut hay được để ở desktop nhằm mang lại tính tiện dụng cho người dùng. 

 

2. Thông tin từ vựng chi tiết về Shortcut

Nghĩa tiếng việt của Shortcut là đường tắt, lối tắt.

 

Shortcut được phát âm trong tiếng anh theo hai cách như sau:

 

Theo Anh - Anh: [ ˈʃɔːtkʌt] 

Theo Anh - Mỹ: [ ˈʃɔːrtkʌt] 

 

Shortcut đóng vai trò là một danh từ trong câu thường được sử dụng trong các trường hợp chỉ một cách nhanh hơn để làm điều gì đó để tiết kiệm thời gian hoặc công sức hoặc một cách nhanh chóng để khởi động hoặc sử dụng chương trình máy tính. Hay một cách nhanh chóng hơn so với bình thường để làm hoặc đạt được một cái gì đó, thông thường là một phương pháp sản xuất một kết quả là không đủ tốt.

 

Ví dụ:

 • We took a shortcut through the parking lot to the school.
 • Chúng tôi đi đường tắt qua bãi đậu xe để đến trường học.

 

shortcut là gì

Cách sử dụng từ Shortcut trong câu

 

3. Ví dụ Anh Việt về Shortcut trong tiếng anh

 

Để hiểu hơn về Shortcut là gì thì bạn hãy tiếp tục tham khảo những ví dụ cụ thể dưới đây của Studytienganh:

 

 • You must not use keyboard shortcuts to solve the problem, or the answer may be wrong.
 • Bạn không được sử dụng phím tắt để giải quyết vấn đề, nếu không câu trả lời có thể sai.
 •  
 • There are shortcuts throughout this book that make the reader uncomfortable
 • Có những lối tắt xuyên suốt cuốn sách này khiến người đọc khó chịu
 •  
 • All means of assistance are allowed - maps, radios, local messengers have the advantage of home as they are familiar with the terrain and shortcuts in these places.
 • Tất cả các phương tiện hỗ trợ đều được phép - bản đồ, radio, sứ giả địa phương có lợi thế ở nhà vì họ đã thông thuộc địa hình và lối đi tắt ở những nơi này.
 •  
 • They suggest that shortcuts or other deviations from the expected developmental path can be taken as signs that exposure plays some role in a particular case.
 • Họ gợi ý rằng những con đường tắt hoặc những sai lệch khác so với con đường phát triển dự kiến ​​có thể được coi là dấu hiệu cho thấy phơi nhiễm đóng một số vai trò trong một trường hợp cụ thể.
 •  
 • Politicians have pointed out that there are shortcuts that voters can use to make their important political choices, even if their general political knowledge is thin.
 • Các chính trị gia đã chỉ ra rằng có những con đường tắt mà cử tri có thể sử dụng để đưa ra những lựa chọn chính trị quan trọng của họ, ngay cả khi kiến ​​thức chính trị chung của họ còn mỏng.
 •  
 • They are always looking for a shortcut to fame and fortune in this day and age
 • Họ luôn tìm kiếm con đường tắt dẫn đến công danh và tài lộc trong thời đại ngày nay
 •  
 • You can simply understand that there are no other shortcuts in language learning.
 • Bạn có thể hiểu đơn giản rằng không có lối tắt nào khác trong việc học ngoại ngữ.
 •  
 • I can see them putting themselves at risk by ignoring the site's rules and taking shortcuts.
 • Tôi có thể nhìn thấy họ tự đặt mình vào rủi ro khi bỏ qua các quy tắc của công trường và đi đường tắt.
 •  
 • Shortcuts will only bring in more work or make a lot of modifications before they reach the official maps.
 • Các phím tắt sẽ chỉ mang lại nhiều công việc hơn hoặc thực hiện nhiều sửa đổi trước khi chúng đến bản đồ chính thức.

 

shortcut là gì

Những ví dụ cụ thể về Shortcut trong câu tiếng anh

 

4. Một số từ vựng tiếng anh liên quan

 

 • keyboard shortcut: lối tắt bàn phím / phím tắt
 • mouse shortcut: lối tắt chuột
 • shortcut key: phím lối tắt
 • shortcut menu: menu lối tắt
 • shortcut key: phím tắt
 • take a shortcut: đi tắt

 

Bài viết trên đây là toàn bộ những giải đáp về Shortcut là gì? Studytienganh hy vọng rằng những thông tin này sẽ bổ ích đối với bạn khi tìm hiểu, đồng thời giúp bạn có thể ứng dụng trong thực tế một cách tốt nhất. Chúc các bạn học tập tốt và đạt nhiều thành tích trong tiếng anh nhé!
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !