"Stuck" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta cần sử dụng rất nhiều từ khác nhau để cuộc giao tiếp trở nên thuận tiện hơn. Điều này khiến những người mới bắt đầu học sẽ trở nên bối rối không biết nên dùng từ gì khi giao tiếp cần sử dụng và khá phức tạp và cũng như không biết diễn đạt như nào cho đúng. Do đó, để nói được thuận lợi và chính xác ta cần phải rèn luyện từ vựng một cách đúng nhất và cũng như phải đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ và tạo ra phản xạ khi giao tiếp. Học một mình thì không có động lực cũng như khó hiểu hôm nay hãy cùng với StudyTiengAnh, học một từ mới Stuck trong Tiếng Việt là gì nhé. Chúng ta sẽ được học với những ví dụ cụ thể và cũng như cách dùng từ đó trong câu với những sự giúp đỡ từ ví dụ chắc chắn bạn sẽ học được từ mới!!!

 

stuck là gì

stuck trong Tiếng Anh 

 

1. “Stuck” trong Tiếng Anh là gì?

Stuck

Cách phát âm: /stʌk/

Loại từ: Tính từ

 

2. Các định nghĩa của “stuck”:

 

stuck là gì

stuck trong Tiếng Anh 

 

Stuck: mắc kẹt, từ được dùng để chỉ việc không thể di chuyển hoặc bị mắc kẹt trong một tình huống cụ thể, nơi chốn hoặc cách nghĩ.

 • Today is my first day at work and unfortunately for me when I entered the elevator with 7 other people. Unfortunately, the elevator malfunctioned and all 7 of us got stuck in the elevator. At first, we just thought that there was a small problem, maybe in about half an hour we will be able to go out, but it has been 7 hours and there is still no sign of going out.
 • Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm và không may cho tôi khi tôi bước vào thang máy cùng với 7 người nữa thì thang máy bị trục trặc và cả 7 người chúng tôi bị kẹt trong thang máy. Lúc đầu, chúng tôi chỉ nghĩ là trục trặc nhỏ thôi chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ được ra ngoài nhưng đã 7 tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu được ra ngoài.
 •  
 • During the period of social isolation, we are not allowed to go out except to buy food. Online learning making me stuck with the computer and not be able to move or else I will be considered truant and be absent by the teacher.
 • Trong khoảng thời gian cách ly xã hội, chúng tôi không được phép ra ngoài trừ khi là đi mua thực phẩm. Việc học trực tuyến khiến tôi phải gắn liền với cái máy tính và không được di chuyển nếu không thì sẽ bị coi là trốn học và bị giáo viên đánh vắng.

 

Stuck: từ được dùng để chỉ việc trong một tình huống khó khăn hoặc không thể thay đổi hoặc không thể thoát khỏi tình huống khó khăn này.

 • We will be stuck if we continue to work part-time in the city. Fortunately, our mother told us to go home before the epidemic broke out in the city.
 • Chúng ta sẽ bị mắc kẹt nếu như chúng ta cứ tiếp tục đi làm thêm ở trên thành phố. Rất may mắn, mẹ của chúng tôi đã kêu chúng tôi về nhà trước khi dịch bùng lên ở trong thành phố.
 •  
 • Unlucky like them, I got stuck in the back and had to take another bus back. Due to being late, I was stuck in traffic for more than 5 hours before I could get home and it was the longest traffic jam I had ever experienced.
 • Không may mắn như họ, tôi bị mắc kẹt lại ở phía sau và phải đi chuyến xe khác về. Do về trễ nên tôi bị kẹt xe hơn 5 tiếng mới có thể về được tới nhà và đó là lần kẹt xe lâu nhất tôi từng được trải nghiệm.

 

Stuck: không có khả năng tiếp tục đọc và trả lời câu hỏi bởi vì nó quá khó.

 • I'm really stuck. Have you solved this question, please help me to solve this question? Although I have looked at the solution, I still don't understand why I get this result.
 • Tôi thật sự bị bí rồi. Bạn đã giải được câu này chưa hãy giúp tôi giải câu này với? Dù tôi đã coi cách giải nhưng vẫn không hiểu tại sao lại ra được kết quả này.
 •  
 • After I finished writing the introduction, I was stuck and I couldn't think of what to write next. Maybe I should go out and get more ideas for a new novel.
 • Sau khi viết xong phần mở đầu của bài thì tôi bị bí và tôi không thể suy nghĩ được nên viết thêm gì tiếp theo. Có lẽ tôi nên đi ra ngoài để tìm thêm ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới.

 

Be stuck with sb/sth: phải đối mặt với ai đó hoặc làm thứ gì đó khiến cho bạn khó chịu bởi vì bạn không có sự lữa chọn hoặc bởi vì không ai khác muốn.

 • Although I, didn't want to, I had to be stuck with him for a whole trip because we were a group. This makes me feel very uncomfortable and I want to change but unfortunately, no one wants to be in the same group with him.
 • Dù thực sự không muốn, tôi phải mắc kẹt với anh ta cả một chuyến đi vì chúng tôi là một nhóm. Việc này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và tôi muốn đổi nhưng rất tiếc là không ai muốn chung nhóm với anh ấy.
 •  
 • Due to the epidemic, I couldn't go home, I was stuck with her. This made me feel very tired because she talked too much and didn't give me any private time.
 • Do dịch nên tôi không thể về nhà được, tôi bị mắc kẹt với cô ấy. Việc này khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì cô ấy nói quá nhiều và không cho tôi chút khoảng thời gian riêng tư nào.

 

stuck là gì

stuck trong Tiếng Anh 

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về “stuck” trong Tiếng Anh nhé!!!