Plug Up là gì và cấu trúc cụm từ Plug Up trong câu Tiếng Anh

Bạn nghe được từ Plup Up nhưng không hiểu cụm này nghĩa là gì. Bạn muốn hiểu cặn kẽ Plug Up là gì và muốn biết cấu trúc của cụm Plug Up trong câu tiếng anh. Cùng theo chân Studytienganh.vn tìm hiểu về cụm Plug Up qua bài chia sẻ bên dưới.

Plug Up nghĩa là gì

Plug Up là gì có lẽ là câu hỏi bạn đang khá thắc mắc.

 

Cụm động từ Plug Up được hiểu là trở nên hay làm cho một thứ gì đó bị cản trở hoặc bị lấp đầy đến mức không gì có thể vượt qua được. 

 

Plug Up: Cản Trở; Lấp đầy.

 

Cách phát âm:

 • Trong tiếng Anh Anh: /plʌɡ | ʌp/

 • Trong tiếng Anh Mỹ: /plʌɡ | ʌp/

 

plug up là gì

Plug up là gì, được hiểu thế nào trong nghĩa tiếng việt

 

Cấu trúc và cách dùng cụm từ Plug Up

 • Về vị trí đứng của Cụm động từ Plug Up trong câu, cũng sẽ giống như vị trí đứng của động từ Plug trong câu là thường đứng sau chủ ngữ. Studytienganh.vn hiểu rằng bạn đã nắm được kiến thức cơ bản này.

 

Ngoài ra để hiểu thêm về cách sử dụng của cụ Plup Up, dưới đây là bảng cấu trúc, cách dùng và kèm đó là ví dụ minh họa:

 

Cấu trúc và cách dùng

Ví dụ minh họa

Với nghĩa là Làm cho một thứ gì đó bị cản trở hoặc bị lấp đầy đến mức không gì có thể vượt qua được.

 • Ugh, there's a huge wad of gunk and hair that's been plugging the sink up.
 • Ugh, có một mớ lông và tóc lớn đang làm tắc nghẽn bồn rửa mặt.

Với nghĩa là Trở nên bị cản trở hoặc bị lấp đầy đến mức không gì có thể vượt qua

 • If the gutter plugs up, you're going to have a bunch of dirty water starts spilling down onto your driveway.
 • Nếu máng xối bị cản trở, bạn sẽ có một đống nước bẩn bắt đầu tràn xuống đường lái xe của bạn.

 

Ví dụ Anh Việt

Để hiểu Plug Up là gì được rõ hơn, hãy thử tự dịch nghĩa của những câu ví dụ tiếng anh và so sánh kết quả bên dưới.

 

plug up là gì

Plug up là gì - Một số ví dụ Anh Việt cụ thể

 

 • Ví dụ 1: We had to use scraps of our cloths to plug up the leaks in the boat.

 • Dịch nghĩa: Chúng tôi phải dùng những mảnh vải vụn của mình để bịt những chỗ rò rỉ trên thuyền.

 •  
 • Ví dụ 2: The engineering staff had tried to plug up the hole using blankets stuffed in and held in place with nailed-down boards.

 • Dịch nghĩa: Các nhân viên kỹ thuật đã cố gắng bịt lỗ bằng cách sử dụng chăn nhét vào và giữ cố định bằng các tấm ván đóng đinh.

 •  
 • Ví dụ 3: The drawback is that they have a greater tendency to plug up if particles are present in excess in the exhaust air stream.

 • Dịch nghĩa: Hạn chế là chúng có xu hướng tích tụ nhiều hơn nếu các hạt tồn quá mức trong dòng khí thải.

 •  
 • Ví dụ 4: He'll go around and plug the holes up with spackle, then I'll come through and paint over the walls once everything's dry.

 • Dịch nghĩa: Anh ấy sẽ đi xung quanh và bịt các lỗ lại bằng que củi, sau đó tôi sẽ đi qua và sơn lên các bức tường khi mọi thứ đã khô.

 •  
 • Ví dụ 5: The VI Corps had not been significantly engaged and was mostly used to plug up holes in the line during the battle.

 • Dịch nghĩa: Quân đoàn VI đã tham gia không đáng kể và chủ yếu được sử dụng để lấp đầy các lỗ hổng trên phòng tuyến trong trận chiến.

 

plug up là gì

Plug up là gì - Một số ví dụ Anh Việt cụ thể

 

 • Ví dụ 6: Close spacing keeps out more small floating debris or fish but may plug up easily with frazil ice in cold climates.

 • Dịch nghĩa: Khoảng cách gần nhau giúp tránh được nhiều mảnh vụn hoặc cá nhỏ trôi nổi hơn nhưng có thể dễ dàng kết dính với băng frazil ở vùng khí hậu lạnh.

 •  
 • Ví dụ 7: They'll lay the pipes straight past the house, and they'll plug up the end until there are some more houses built on this road.

 • Dịch nghĩa: Họ sẽ đặt các đường ống thẳng qua ngôi nhà, và họ sẽ ngăn lại ở phần cuối cho đến khi có thêm một số ngôi nhà được xây dựng trên con đường này.

 •  
 • Ví dụ 8: Just as I expected, it's perfectly round in shape, which makes it easier to plug up," he announced, pleased with his discovery.

 • Dịch nghĩa: Đúng như tôi mong đợi, nó có hình dạng tròn hoàn hảo, giúp việc cắm điện dễ dàng hơn ", anh hài lòng với phát hiện của mình.

 •  
 • Ví dụ 9: Then Fred saw the castle flames, and led his men forward to plug up the lower end of the road.

 • Dịch nghĩa: Sau đó, Fred nhìn thấy ngọn lửa của lâu đài, và dẫn người của mình tiến về phía trước để cắm chốt phía dưới của con đường.

 •  
 • Ví dụ 10: If we plug up the nose, mouth, and anus of a human being, is it possible to continue living?

 • Dịch nghĩa: Nếu chúng ta bịt mũi, miệng và hậu môn thì liệu con người có thể tiếp tục sống được không?

 

Một số cụm từ liên quan

Dưới đây là bảng một vài cụm từ vựng tiếng anh khác liên quan mà bạn có thể tham khảo thêm:

 

Cụm từ tiếng anh

Nghĩa tiếng việt

Plug in

Cắm vào

Plug wire

Dây cắm

 

Bên trên là những giải đáp chi tiết của Studytienganh.vn cho câu hỏi Plug Up là gì. Trong tiếng việt, Plup Up được hiểu với các nghĩa là Cản trở và Lấp đầy. Còn chần chừ gì mà không sử dụng ngay cụm Plug Up trong giao tiếp hàng ngày để giao tiếp tiếng anh được tốt hơn. Chúc bạn thành công!