"Xe Lu" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Trong bài viết hôm nay, chúng mình sẽ gửi đến bạn những kiến thức liên quan đến cụm từ xe lu trong tiếng anh và cách dùng của chúng trong tiếng Anh.. Chúng mình có sử dụng một số ví dụ Anh - Việt và hình ảnh minh họa về cụm từ xe lu để bài viết thêm dễ hiểu và sinh động. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về cụm từ xe lu có thể liên hệ trực tiếp cho chúng mình qua website này nhé.


xe lu tiếng anh là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ xe lu trong tiếng anh là gì

 

1.xe lu  trong Tiếng Anh là gì? 

Trong tiếng việt, Xe lu là loại xe được sử dụng để đầm nén đất, cấp phối và vật liệu làm đường, nó phục vụ cho việc thi công trong các công trường xây dựng, giao thông, nông nghiệp,… 

Trong tiếng anh, xe lu được viết là:

road roller (noun)

Nghĩa tiếng việt: xe lu, máy lu

Loại từ: danh từ


xe lu tiếng anh là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ xe lu trong tiếng anh là gì

 

2. Ví dụ Anh Việt

Để hiểu hơn về ý nghĩa của cụm từ xe lu trong tiếng anh là gì thì bạn lướt qua những ví dụ cụ thể ngay dưới đây của Studytienganh nhé.

Ví dụ:

 • As we can see that the road roller is a piece of equipment primarily used in the construction of roads, it causes materials such as asphalt, gravel, and dirt to become uniformly compressed and level. 
 • Dịch nghĩa: Như chúng ta có thể hiểu rằng máy lu là một thiết bị chủ yếu được sử dụng trong việc xây dựng đường xá, nó làm cho các vật liệu như nhựa đường, sỏi và đất bị nén và đồng đều.
 •  
 • "Typically, a road roller is comprised of a roller body and at least one metal drum" Leon says 
 • Dịch nghĩa: Leon nói: "Thông thường, một con lăn bao gồm một thân con lăn và ít nhất một trống kim loại"
 •  
 • As you can see, a road roller may have two or even three drums, depending on the project. In most cases, a person drives the roller, but there are some basic models wherein a person pushes the roller body to create a level surface.
 • Dịch nghĩa: Như bạn có thể thấy rằng một máy lu có thể có hai hoặc thậm chí ba trống, tùy thuộc vào dự án. Trong hầu hết các trường hợp, một người điều khiển con lăn, nhưng có một số mô hình cơ bản trong đó một người đẩy thân con lăn để tạo ra một bề mặt bằng phẳng.
 •  
 • Some people say that although the road roller may seem like a modern piece of equipment, it has been around for centuries, it was first used under horsepower, the horses were eventually replaced with steam power in 1860. 
 • Dịch nghĩa: Một số người nói rằng mặc dù xe lu có vẻ giống như một thiết bị hiện đại, nó đã có từ nhiều thế kỷ trước, lần đầu tiên nó được sử dụng dưới sức ngựa, những con ngựa cuối cùng được thay thế bằng sức hơi vào năm 1860.
 •  
 • As we can see, a road roller works when the weight of the drum that is attached to the roller body causes materials to compress and become compact.
 • Dịch nghĩa: Như chúng ta có thể thấy rằng máy lu hoạt động khi trọng lượng của tang trống được gắn vào thân máy lu làm cho vật liệu bị nén và trở nên chặt.
 •  
 • The drum of a manual road roller may only weigh 100 pounds (about 45.4 kg) and some industrial road rollers, used to construct roads and highways, weigh more than 25 short tons (about 22,679 kg).
 • Dịch nghĩa: Trống của máy lu thủ công có thể chỉ nặng 100 pound (khoảng 45,4 kg) và một số máy lu công nghiệp, được sử dụng để xây dựng đường bộ và đường cao tốc, nặng hơn 25 tấn ngắn (khoảng 22.679 kg).
 •  
 • This manual road roller would not be used to construct roads, but it often is used for paved walkways or other small projects.
 • Dịch nghĩa: Máy lu thủ công này sẽ không được sử dụng để xây dựng đường, nhưng nó thường được sử dụng cho các lối đi lát đá hoặc các dự án nhỏ khác.
 •  
 • In many cases, several different road rollers may be used for a single construction project, for example, a roller with a single drum and tires may be used initially and then, once the construction area becomes level, a roller with metal drums, instead of tires, may be used to make the construction area as compact as possible.
 • Dịch nghĩa: Trong nhiều trường hợp, một số loại xe lu khác nhau có thể được sử dụng cho một dự án xây dựng, ví dụ, ban đầu có thể sử dụng xe lu có tang trống đơn và bánh lốp, sau đó, khi khu vực xây dựng trở nên bằng phẳng, xe lu có tang trống kim loại, thay vì lốp xe, có thể được sử dụng để làm cho khu vực xây dựng càng nhỏ càng tốt.

 

3. Một số từ liên quan đến cụm từ xe lu trong tiếng anh mà bạn nên biết

 

xe lu tiếng anh là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ xe lu  trong tiếng anh là gì

 

Từ "road roller" thì rất đơn giản ai cũng biết, nhưng để nâng tầm bản thân lên một chút, mình nghĩ đây là những cụm từ mà chúng ta nên nằm lòng nhé: 

 

Từ/cụm từ

Nghĩa của từ/cụm từ

dump truck

xe ben

forklift truck

xe nâng

bulldozer

máy ủi

 

Như vậy, qua bài viết trên, chắc hẳn rằng các bạn đã hiểu rõ về định nghĩa, cách dùng và ví dụ Anh Việt của cụm từ xe lu trong câu tiếng Anh. Hy vọng rằng, bài viết về từ xe lu trên đây của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học Tiếng Anh. Studytienganh chúc các bạn có khoảng thời gian học Tiếng Anh vui vẻ nhất. Chúc các bạn thành công!