"Screwdriver" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

"Screwdriver" có nghĩa là gì? "Screwdriver" là danh từ hay tính từ? "Screwdriver" được sử dụng như thế nào? Cần lưu ý những gì khi sử dụng từ vựng "Screwdriver" trong câu tiếng Anh? Cách áp dụng của từ vựng "Screwdriver" là gì? Cần lưu ý những gì khi sử dụng từ vựng "Screwdriver" trong câu tiếng Anh?

 

1."Screwdriver" trong tiếng Anh là gì?

 

"Screwdriver": Cái vặn vít, tuốc nơ vít

 

"Screwdriver" là một từ ghép được tạo nên từ hai thành phần chính là từ screw - ốc vít và driver - lái. Có thể hiểu "Screwdriver" có nghĩa là thứ thường được dùng để vặn chặt ốc vít, hay còn gọi là tua vít, tuốc nơ vít trong tiếng Anh. Trước hết cùng xem qua ví dụ dưới đây để hiểu hơn về "Screwdriver" trong tiếng Anh nhé!

 

Ví dụ:

 • Could you teach me how to use a screwdriver?
 • Bạn có thể dạy tôi cách sử dụng một chiếc tuốc nơ vít không?
 •  
 • My father has a collection of screwdrivers.
 • Bố tôi có một bộ sưu tầm tuốc nơ vít. 

 

screwdriver là gì
(Hình ảnh minh họa từ vựng "Screwdriver" trong câu tiếng Anh)

 

2.Thông tin chi tiết về từ vựng "Screwdriver" trong câu tiếng Anh.

 

Cách phát âm:

 • Trong ngữ điệu Anh - Anh: /ˈskruːdraɪvə(r)/
 • Trong ngữ điệu Anh - Mỹ: /ˈskruːdraɪvər/

 

Từ vựng "Screwdriver" là một từ có cấu trúc ngữ âm khá đơn giản gồm ba âm tiết và trọng âm được đặt ngay tại âm tiết đầu tiên. Chúng ta thường nhầm trọng âm của từ vựng "Screwdriver" được đặt tại âm tiết thứ hai. 

 

Sự khác nhau trong hai cách phát âm của từ vựng "Screwdriver" chủ yếu ở phụ âm /r/. Bạn có thể lựa chọn rằng có thể phát âm phụ âm này hay không. Điểm khác nhau này cũng khá phổ biến trong nhiều từ tiếng Anh.

 

Khi phát âm từ vựng "Screwdriver" bạn cần chú ý nhất đến trọng từ và sự phát âm các cụm phụ âm trong cấu trúc ngữ âm liền nhau. Bạn có thể luyện tập thêm để có thể nhanh chóng chuẩn hóa phát âm của mình nhé.

 

screwdriver là gì
(Hình ảnh minh họa từ vựng "Screwdriver" trong câu tiếng Anh)

 

"Screwdriver" là một danh từ đếm được trong tiếng Anh.

 

Có hai cách sử dụng của cụm từ "Screwdriver" được liệt kê trong từ điển Oxford. Cách sử dụng đầu tiên, "Screwdriver" được biết với nghĩa chỉ cái vặn vít hay cái tua vít. Những ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn có thể nhanh chóng hiểu hơn cách sử dụng của từ vựng "Screwdriver" trong câu tiếng Anh.

 

Ví dụ:

 • There are many kinds of screwdrivers and I can not distinguish them.
 • Có rất nhiều loại tua vít và tôi không thể phân biệt chúng.
 •  
 • A simple screwdriver has a handle and a shaft, ending in a tip the user puts into the screw head before turning the handle.
 • Một chiếc tuốc nơ vít đơn giản có một tay cầm và một trục, kết thúc bằng đầu người dùng đặt vào đầu vặn vít trước khi xoay tay cầm.
 •  
 • Some screwdrivers have interchangeable tips that fit into a socket on the end of the shaft and are held in mechanically or magnetically.
 • Một số tua vít có các đầu vặn có thể hoán đổi cho nhau phù hợp với ổ cắm ở cuối trục và được giữ bằng cơ học hoặc bằng từ tính.
 •  
 • Proper use requires that the screwdriver's tip engage the head of a screw of the same size and type designation.
 • Sử dụng đúng cách yêu cầu đầu của tuốc nơ vít phải khớp với đầu của vít có cùng kích thước và loại ký hiệu.
 •  
 • These screwdrivers invented soonest had pear-shaped handles and were made for slotted screws.
 • Những chiếc tua vít được phát minh sớm nhất đã có tay cầm hình quả lê và được làm cho những chiếc vít có rãnh.
 •  
 • The increase in popularity led to refinement and eventually diversification of the screwdriver.
 • Sự gia tăng phổ biến dẫn đến sự cải tiến và cuối cùng là sự đa dạng hóa của tuốc nơ vít.
 •  
 • An attraction for the screw was that conventional slotted screwdrivers could also be used on them.
 • Một điểm thu hút của vít là tua vít có rãnh thông thường cũng có thể được sử dụng trên chúng.

 

Cách sử dụng thứ hai, "Screwdriver" được dùng để chỉ một loại cocktail được làm từ rượu vodka và nước ép cam. 

 

Ví dụ:

 • Can I order a screwdriver?
 • Tôi có thể gọi một ly screwdriver không?
 •  
 • You should try screwdrivers. It tastes really fantastic.
 • Bạn nên thử screwdrivers. Nó có vị thực sự thú vị.
 •  
 • How to make a cup of screwdriver?
 • Làm sao để làm một ly screwdriver?

 

3.Một số cụm từ có liên quan đến từ vựng "Screwdriver" trong tiếng Anh.

 

screwdriver là gì
(Hình ảnh minh họa từ vựng "Screwdriver" trong câu tiếng Anh)

 

Chúng mình đã tổng hợp một số từ vựng có liên quan đến cụm từ "Screwdriver" trong tiếng Anh và liệt kê lại trong bảng dưới đây, mời bạn cùng tham khảo.

 

Từ vựng 

Nghĩa của từ 

Ví dụ 

Tool box

/tuːl bɒks/

Hộp công cụ

 • Each family has their own tool box.
 • Mỗi gia đình đều có hộp công cụ của riêng mình. 

Wrench

/rentʃ/

Cờ lê

 • I want to buy a wrench, where can I find it?
 • Tôi muốn mua 1 chiếc cờ lê, tôi có thể tìm thấy nó ở đâu? 

Screw

/skruː/

Ốc vít

 • Keep it carefully, these screws are very small.
 • Giữ cẩn thận, những chiếc ốc vít này rất nhỏ. 

Pliers

/ˈplaɪəz/

/ˈplaɪərz/

Cái kìm

 • Where is my piler?
 • Cái kìm của tôi ở đâu?

 

Hy vọng bạn đã thu thập được thật nhiều kiến thức bổ ích và thú vị trong bài viết hôm nay. Hãy luôn kiên trì để có thể học tập thêm nhiều kiến thức mới mỗi ngày bạn nhé! Chúc bạn luôn may mắn, thành công và phát triển!