Cấu trúc how far trong tiếng Anh: Cách dùng, cấu trúc và bài tập

Khi muốn hỏi khoảng cách trong tiếng Anh, bạn phải dùng cấu trúc how far cách thuần thục. Đây là vấn đề phổ biến thông dụng trong thực tế vì thế mà sự quan trọng trong việc ứng dụng của nó càng cụ thể hơn. Ở bài viết này, hãy cùng studytienganh xem cấu trúc how far có cách dùng và công thức như thế nào nhé!

 

1. Cách dùng cấu trúc how far

Cấu trúc how far có một ý nghĩa duy nhất là để chỉ khoảng cách vì thế rất ít khi nhầm lẫn với cấu trúc khác. Đây cũng là cấu trúc dễ để bạn ghi nhớ khi học tiếng Anh.

 

Ví dụ:

 • How far is it from home to school?

 • Từ nhà đến trường bao xa?

 •  
 • How far is it from the company to the train station?

 • Từ công ty đến ga tàu tàu bao xa vậy?

 

Cấu trúc how far

How far là cấu trúc hỏi về khoảng cách, được sử dụng trong đời sống hằng ngày

 

2. Chi tiết cấu trúc how far

Sau đây là cấu trúc how far với công thức cụ thể để bạn ứng dụng vào trong thực tế.

 

Cấu trúc 1: How far được sử dụng để hỏi khoảng cách từ nơi này đến nơi kia là bao xa.

 

How far is it from … to … ?

Từ… đến… bao xa?

 

Ví dụ:

 • How far is it from the house to the park?

 • Từ nhà đến công viên bao xa?

 •  
 • How far is it from Anna to the company?

 • Từ chỗ Anna đến công ty là bao xa?

 •  
 • How far is it from his place of residence to this coast?

 • Từ nơi ở của anh ấy đến bờ biển này bao xa?

 •  
 • How far is it from the court to here?

 • Từ tòa án đến đây bao xa?

 

Cấu trúc 2: Không dừng lại ở hai vị trí cụ thể, cấu trúc trong trường hợp này nói về các khả năng được đo bằng khoảng cách thời gian, không gian.

 

How far + can + S + V?

Ai đó có thể… bao xa?

 

Ví dụ:

 • How far can our affection be?

 • Tình cảm của chúng ta có thể được bao xa?

 •  
 • How far can we run?

 • Chúng ta có thể chạy được bao xa?

 •  
 • How far can he go in this job?

 • Anh ấy có thể tiến được bao xa trong công việc này?

 

Cấu trúc 3: Nói trong thì tương lai về khả năng khoảng cách có thể xảy ra trong tương lai

 

How far + will + S + V?

Ai đó sẽ… bao xa?

 

Ví dụ:

 • How far would Dallas have to go to get to his wife?

 • Dallas sẽ phải đi bao xa để đến được chỗ vợ của anh ấy?

 •  
 • How far will the athlete have to run to reach the finish line?

 • Vận động viên sẽ phải chạy bao xa mới đến đích?

 

Cấu trúc how far

Cấu trúc how far có công thức dễ hiểu và dễ sử dụng

 

3. Kiến thức mở rộng và bài tập minh họa

Cấu trúc how far trong tiếng Anh không quá phức tạp  hay có những kiến thức ngoài lề nhưng bạn cần lưu ý:

 

- Trong văn nói khi sử dụng cấu trúc how far có thể lọa bỏ “is it”.

 

- Cấu trúc luôn đi với giới từ from và to.

 

- Câu hỏi how far bạn không thể trả lời yes, no mà phải trả lời câu hỏi liên quan đến khoảng cách.

 

Để có thể giúp bạn ghi nhớ và luyện tập ngay sau khi học, hãy cùng làm một số bài tập về cấu trúc how far mà studytienganh biên soạn sau đây:

 

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

1. How far (be) _____the distance?

2. How far can she (go)_____?

3. How far will the expedition (go)_____?

4. How far is it _____the company to the hospital?

5. How far is it from Da Nang _____Hanoi?

 

Đáp án:

1. Is

2. Go

3. Go

4. From

5. To

 

Với những kiến thức về cấu trúc how far trên bài viết này của studytienganh, hy vọng nhiều người học nắm chắc và thành thạo khi sử dụng. Đây là cấu trúc không khó và đội ngũ studytienganh tin rằng với sự nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ sớm đạt được ước mơ của mình.

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !