Phương trình tham số của đường thẳng và một số bài tập ví dụ minh họa

Phương trình tham số là gì? Trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết về phương trình tham số nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, từ đó vận dụng vào việc giải bài tập nhé.

 

1. Phương trình tham số của đường thẳng

 

phương trình tham số

 

 Phương trình tham số của đường thẳng

 

1. Để thành lập phương trình tham số của đường thẳng ∆ ta cần xác định hai vấn đề sau:

 

- Điểm A(x0, y0) ∈ ∆

 

- Một vectơ chỉ phương u(a; b) của đt ∆

 

Suy ra phương trình tham số của ∆ là Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10 , t ∈ R.

 

2. Để thành lập phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ ta cần xác định hai vấn đề:

 

- Điểm A(x0, y0) ∈ ∆

 

- vectơ chỉ phương u(a; b), ab ≠ 0 của ∆ của

 

Suy ra phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ là Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

( ab = 0 thì không có phương trình chính tắc)

 

Chú ý:

 

   - Nếu hai đường thẳng song song với nhau thì có cùng  VTPT và VTCP

 

   - Nếu ∆ có VTCP là  u→ = (a; b) thì n→ = (-b; a) chính là một VTPT của ∆ .

 

2. Một số bài tập ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Thành lập phương trình đường thẳng d đi qua M( -2; 3) và có VTCP u→ = (1; -4) .

 

A. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    B. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    C. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    D. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Lời giải

 

Đường thẳng d đi qua M(-2; 3) và có VTCP là u→ = (1; -4) do đó ta có phương trình

 

Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Chọn B.

 

Ví dụ 2: Lập phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ đi qua M(1; -3) và nhận vectơ

 

u(1; 2) chính là vectơ chỉ phương của đường thẳng.

 

A. ∆: - 5+2x - y  = 0    B. ∆: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    C. ∆: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    D. ∆: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Lời giải

 

Đường thẳng ∆ : Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Suy ra Phương trình chính tắc của ∆: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Chọn B

 

Ví dụ 3. Cho đường thẳng d đi qua điểm M( 1; -2) và nhận vectơ chỉ phương là u→ = (3; 5) có phương trình tham số là:

 

A. d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    B. d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    C. d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    D. d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Lời giải

 

Đường thẳng d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

giải được phương trình tham số của đường thẳng d là: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10 (t ∈ R)

 

Chọn B.

 

Ví dụ 4. Cho đường thẳng đi qua hai điểm A(3; -7) và B( 1; -7) có phương trình tham số là:

 

A. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    B. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    C. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    D. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Lời giải

 

+ Ta có đường thẳng AB: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

⇒ Phương trình AB: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

+ Cho biến t = - 3 ta có : M( 0; -7) thuộc đường thẳng AB.

 

⇒ AB: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Suy ra Phương trình tham số của AB : Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Chọn A.

 

Ví dụ 5: TL phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua hai điểm A( 1; - 2) và B(-2; 3) ?

 

A. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    B. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    C. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    D. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Lời giải

 

Đường thẳng d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Làm ra được Phương trình chính tắc của đường thẳng d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Chọn A.

 

Ví dụ 6: Thành lập đường thẳng d đi qua điểm M( -2; -3) và N( 1; 0). Thiết lập phương trình chính tắc của đường thẳng d?

 

A. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    B. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    C. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    D. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Lời giải

 

Đường thẳng d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Vậy phương trình chính tắc của đường thẳng d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Chọn C.

 

Ví dụ 7: Cho đường thẳng d đi qua điểm M(-2; 0) nhận vectơ u( 2; -3) làm VTCP. Thành lập phương trình đường thẳng d dưới dạng chính tắc?

 

A. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    B. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    C. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    D. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Lời giải

 

Đường thẳng d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Suy ra Phương trình chính tắc của đường thẳng d: Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Chọn B.

 

Ví dụ 8. Có một tam giác ABC tọa độ lần lượt là A( 1;1); B( 0; -2) và C( 4; 2) . TL phương trình chính tắc đường trung tuyến của tam giác ABC kẻ từ A

 

A. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    B. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    C. Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10    D. Đáp án khác

 

Lời giải

 

Gọi M là trung điểm của BC. Ta cần thành lập phương trình đường thẳng AM.

 

Vì vậy M là trung điểm của BC nên tọa độ của M là :

 

Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10 ⇒ M( 2 ; 0)

 

Đường thẳng AM : Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

giải ra được Phương trình chính tắc của đường thẳng AM : Cách viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

 

Chọn A

 

Trên đây là cách viết và một số bài tập ví dụ minh họa về phương trình tham số, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình nhé.