Phép Chia trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ.

Phép chia là một trong 4 phép tính cơ bản của toán học. Phép chia được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày từ nhân viên đế cả các sếp.

Vậy thì hôm nay hãy cùng StudyTiengAnh tìm hiểu về phép chia trong tiếng Anh nhé!!!

 

(MO TA PHEP CHIA)

 

1. Các từ về phép chia trong tiếng Anh:

 

DIVISION: /dɪˈvɪʒ.ən/

 

Định nghĩa:

  quá trình tìm số lần của một số được chứa bởi số kia.

 • Division in mathematics is more difficult than multiplication.
 • Phép chia trong toán học khó hơn so với phép nhân.

 

Loại từ: Danh từ đếm được hoặc không đếm được tùy trường hợp

Division:( uncountable noun)

 • Division is the act of separating something into parts or groups, or the way that it is separated.
 • Phép chia là hành động phân tách thứ gì đó ra thành từng phần hoặc từng nhóm khác nhau hoặc cách mà nó tách ra.
 •  
 • The division in class helps the teacher control the class better.
 • Việc phân tách lớp giúp cho giáo viên kiểm soát lớp học tốt hơn.

Division: ( countable noun)

 • Division is a separate part of an army or large organization.
 • Division một phần riêng biệt của một tổ chức lớn
 •  
 • The sales divisions make sales marketing even more diverse than ever.
 • Các sự phân chia trong bán hàng làm cho ngành hàng marketing cho việc bán hàng càng lúc càng trở nên đa dạng hơn.

 

(MO TA PHEP CHIA)

 

2. Các từ, cụm từ về phép chia trong tiếng Anh:

 

Abridged division: phép chia tắt

 • Abridged divisions help the student do the math easier.
 • Những phép chia tắt giúp học sinh có thể làm toán nhanh hơn.

 

Arithmetic division: phép chia số học

 • Arithmetic division is the least complicated thing in divisions.
 • Phép chia số học là thứ ít phức tạp nhất trong phép chia

 

Exact division:phép chia đúng, phép chia hết

 • An exact division, also called even division or consensus division, is a division of a heterogeneous resource ("cake") to several subsets such that each of n people with different tastes agree about the valuations of the pieces
 • Phép chia chính xác , hay còn gọi là thậm chí phân chia hoặc phân chia đồng thuận , là một bộ phận của một tài nguyên không đồng nhất ( " bánh ") với một số tập con như vậy mà mỗi người trong số n người có thị hiếu khác nhau đồng ý về định giá của các mảnh.

 

External division of a segment: (hình học ) chia ngoài một đoạn thẳng

 • External division of a segment that I have been learned in high school and I still can not understand how I can use it in real life.
 • Phép chia đường thẳng trong hình học tôi đã được học ở trung học và tôi vẫn không hiểu được việc học toán đó có thể để áp dụng vào việc gì trong đời sống thường nhật.

 

Harmonic division: phân chia điều hoà

 • Harmonic division is used in geometry
 • Phân chia điều hòa được dùng để giải hình học.

(MO TA PHEP CHIA)

 

Internal division of a segment: (hình học ) chia trong một đoạn thẳng

 • Internal division of a segment is used to solve geometry.
 • Phép chia trong một đoạn thẳng được dùng để giải toán hình học.

 

Long division: chia trên giấy

 • Sometimes divisions you have to make a long division to solve.
 • Đôi khi phép chia quá dài mình phải giải trên giấy.

 

Short division: phép chia nhẩm

 • I can do a short division in 5 seconds and I'm pretty proud of my skill.
 • tôi có thể chia nhẩm trong 5 giây và tôi khá tự hào về kỹ năng đó.

 

Division by a decimal: chia một số thập phân

 • To have an exact answer, we have to do a division by a decimal.
 • Để có kết quả chính xác, chúng ta cần phải chia một số thập phân.

 

Division by use of logarithms:loga của một thương

 • In grade 11, we have been taught a division by use of logarithms.
 • Trong năm 11, chúng tôi đã được học loga của một số thương.

 

Division of a fraction by an integer:chia một phân số cho một số nguyên

 • The division of a fraction by an integer is in our mathematics exam.
 • Phép chia một số phân số cho một số nguyên nằm trong bài kiểm tra toán của lớp.

 

Division of mixed numbers: chia một số hỗn tạp

 • Division of mixed numbers is more complicated than division of natural numbers.
 • Phép chia một số hỗn tạp phức tạp hơn nhiều so với phép chia với số tự nhiên.

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn nắm rõ hơn về phép chia trong tiếng Anh!!!