Giới từ trong tiếng Anh: Phân loại và cách sử dụng giới từ

Hôm nay, Studytienganh xin giới thiệu đến các bạn bài học rất quan trọng đối với việc học tiếng Anh: Giới từ trong tiếng Anh – Phân loại và cách sử dụng giới từ. Bài học này thực sự rất cần thiết đối để sử dụng tiếng Anh đúng và chính xác, bạn hãy ghi nhớ nhé!

Rất nhiều giới từ trong tiếng Anh bạn cần phải học đấy!

I. Định nghĩa giới từ trong tiếng Anh

Giới từ trong tiếng Anh là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ...

Ví dụ:

I went into the class.

I was sitting in the class at that time.

Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the class" là tân ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the class" là tân ngữ của giới từ "in".

Chú ý: Hãy ghi nhớ để phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Lưu ý sự khác nhau cơ bản: Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau.

II. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:

Để sử dụng các giới từ trong tiếng Anh không phải dễ, vì vậy bạn nên chú ý học thật tốt việc sử dụng nó ngay từ đầu. Trong tiếng Anh không có các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định, mà cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau.

Bạn hãy ghi nhớ cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh sau đây:

Vị trí của giới từ trong tiếng Anh

* Sau TO BE, trước danh từ:    

+ The pen is on the table: Cái bút ở trên bàn.

+ I will study in England for 3 years : Tôi sẽ học ở Anh trong 3 năm.

* Sau động từ: Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.         

+ I live in Vinh City : Tôi sống ở thành phố Vinh.

+ Take off your shoes! Cởi giày của bạn ra!

* Sau tính từ:

  + I'm not worried about it : Tôi không lo lắng về việc đó.

+ She is not angry with you : Cô ấy không giận bạn.

III. Một số lưu ý về sai lầm thường gặp khi sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Rất nhiều người vẫn thường gặp những lỗi này khi sử dụng giới từ trong tiếng Anh. Studytienganh liệt kê ra để bạn tránh đi lên vết xe đổ đi trước nhé!

1)  Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó khi sử dụng giới từ trong tiếng Anh    

Ví dụ :

Bạn đã từng học : worry about - lo lắng về

Bài tập của bạn : disscuss … ( thảo luận về ) bạn dễ dàng suy ra từ câu trên mà điền about vào, đáp án này là sai.

2) Không nhận ra là giới từ trong tiếng Anh thay đổi vì thấy cùng một danh từ

Ví dụ:

Một ví dụ thường gặp : in the morning

Nhưng với ví dụ : … a cold winter morning, nếu bạn chọn  “in” là sai, đáp án đúng là “ on”

3) Bị tiếng Việt ảnh hưởng khi sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Bạn đã quen trong tiếng Việt: lịch sự với ai

Nếu sử dụng giới từ “with” trong tiếng Anh đi với “polite” (lịch sự ) liền là  sai, bạn hãy dùng “to”

Khi học giới từ trong tiếng Anh, bạn hãy bỏ qua thói quen suy nghĩ từ tiếng Việt rồi suy ra, mà hãy ghi nhớ việc sử dụng của mỗi giới từ trong tiếng Anh thật chuẩn.

Gioi tu trong tieng Anh

   Hãy lưu ý học về giới từ trong tiếng Anh để sử dụng đúng

IV. Hình thức của giới từ trong tiếng Anh

1) Giới từ đơn trong tiếng Anh( simple prepositions ):   

Là giới từ có một chữ : in, at, on, for, from, to, under, over, with …

2) Giới từ đôi trong tiếng Anh( doubleprepositions ):     

Là giới từ được tạo ra bằng cách hợp 2 giới từ đơn lại : From among, into, onto, upon , underneath, throughout, without, within …

3) Giới từ kép trong tiếng Anh( compound prepositions ):      

Là giới từ được tạo thành bằng tiếp đầu ngữ a hoặc be: About (về, khoảng…), above (phía trên), across (băng qua) , against (chống lại) , among (ở giữa) , amidst (chính giữa), behind (phía sau) , beside (ở bên), before (trước), beneath (ở trên), between (giữa), below (dưới) beyond (vượt ra ngoài),….

4) Giới từ do phân từ trong tiếng Anh( participle prepositions ):      

According to ( tùy theo), during ( trong khoảng ), concerning/ regarding /touching ( về vấn đề, về),  owing to ( do ở ), pending ( trong khi) , past ( hơn, qua ) considering ( xét theo ), excepting/ except ( ngoại trừ ) saving/ save/ except ( ngoại trừ ),

5) Cụm từ được dùng như giới từ trong tiếng Anh:

Giới từ trong tiếng Anh có một loại rất đặc biệt bởi nó bao gồm cả một cụm từ : 

-Because of ( bởi vì )

-By means of ( do, bằng cách)

-In spite of (mặc dù)

-In opposition to ( đối nghịch với )

-On account of ( bởi vì )

-In the place of ( thay vì )

-In the event of ( nếu mà )

-With a view to ( với ý định để )

-For the shake of ( vì )

-On behalf of ( thay mặt cho)

-In view of ( xét về )

-With reference to ( về vấn đề, liên hệ tới)

6) Giới từ trá hình:

Trong tiếng Anh đây là nhóm giới từ được ẩn trong hình thức khác: 

At 7 o'clock ( o' = of ): Lúc 7 giờ

Bài học về giới từ trong tiếng Anh vẫn còn tiếp tục, bạn hãy theo dõi để sử dụng thành thạo nhé!

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

THANH HUYỀN
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !