"Cộng tác viên" trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ.

Bạn có biết nghĩa của từ cộng tác viên trong tiếng anh là gì không !? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây cùng StudyTiengAnh nhé.

Cộng tác viên tiếng anh là gì:

collaborator [Noun] /kəˈlæb.ə.reɪ.t̬ɚ/

 

■  Nghĩa tiếng việt: Cộng tác viên

■  Nghĩa tiếng anh: a person who works with another person

to create or produce something such as a book

cộng tác viên tiếng anh là gì

( Nghĩa của từ cộng tác viên trong tiếng anh )

Từ đồng nghĩa

cooperator partner pardner collaborationist quislingconfederate henchman partner in crime

Ví dụ về từ cộng tác viên trong tiếng anh 

 • Tôi có những cộng tác viên xinh đẹp, và chúng tôi như là những người sáng tạo
 • I have beautiful collaborators, and we as creators
 •  
 • với công nghệ, với cộng tác viên từ xa
 • with the technology, with a remote collaborator
 •  
 • cộng tác viên của tôi dùng chất hoạt hóa chịu hạn,
 • my collaborators used a drought-induced promoter,
 •  
 • Cộng tác viên từ xa là một nhà thí nghiệm của nhóm chúng tôi
 • The remote collaborator was an experimenter from our group
 •  
 • cộng tác viên của tôi, thuộc đơn vị kỹ sư tại Caltech đây.
 • who's in the electrical engineering division here at CalTech.
 •  
 • Trong khi lặn ngoài khơi quần đảo Cape Verde, nhà thám hiểm hải dương Jacques-Yves Cousteau và một cộng tác viên tình cờ gặp một con cá mập trắng lớn.
 • While diving off the Cape Verde Islands, ocean explorer Jacques-Yves Cousteau and a companion chanced upon a massive white shark.
 •  
 • " và cộng tác viên của anh ta, Wailin
 • " British secret service agent James Bond and his collaborator
 •  
 • và cộng tác viên của tôi, Rehmi Post,
 • and my collaborator Rehmi Post,
 •  
 • Đúng hơn là, một trong số các cộng tác viên của tôi ở UCT,
 • More appropriately, some of my collaborators at UCT,
 •  
 • Aurora Ammayao, một người dân địa phương Ifugao và cộng tác viên của Viện Nghiên Cứu Giống Lúa Quốc Tế, nói với Tỉnh Thức!
 • Aurora Ammayao, a native of Ifugao associated with the International Rice Research Institute, told Awake!
 •  
 • Đây là những dữ liệu thô từ các cộng tác viên
 • These are raw data from our collaborators
 •  
 • với một nhóm cộng tác viên.
 • with a bunch of collaborators.
 •  
 • Tôi có thêm 1 cộng tác viên - Sheila Vand,
 • I came together with a collaborator, Sheila Vand,
 •  
 • và các cộng tác viên của anh ấy tại tạp chí Kill Screen
 • and his collaborators at Kill Screen magazine,
 •  
 • đến những cộng tác viên năng động.
 • to highly enabled collaborators.
 •  
 • 1 trong những cộng tác viên của chúng tôi là nhà hóa học Martin Hanczyc,
 • One of our collaborators is chemist Martin Hanczyc,
 •  
 • Giờ đây, thay vì chỉ ra hiệu dừng xe và ghi giấy phạt, cảnh sát ở Gurgaon, tây bắc Ấn Độ, còn buộc họ làm cộng tác viên điều khiển giao thông ít nhất là nửa giờ.
 • Now, instead of just pulling over offenders and fining them, police in Gurgaon, northwestern India, are also requiring drivers to join the constables in directing traffic for a half hour or more.
 •  
 • Tôi rất cảm ơn những cố vấn, đồng nghiệp, và cộng tác viên khắp thế giới.
 • I'm grateful to mentors, colleagues, and collaborators around the world.
 •  
 • Có một loạt các phiên bản khác của nó mà tôi và một số cộng tác viên
 • There are a bunch of other versions of it that I and some collaborators
 •  
 • Ý kiến được trình bày trong bài này đơn thuần chỉ là của cộng tác viên Ruben Navarrette Jr .
 • The opinions expressed in this commentary are solely those of Ruben Navarrette Jr.
 •  
 • diễn viên, người cộng tác, hơn là một khán giả thụ động,
 • a protagonist, a partner, rather than a passive spectator,
 •  
 • Anh Charles Taze Russell, 27 tuổi, được chọn là người biên tập. Cũng có sự cộng tác đều đặn của năm Học viênKinh Thánh thành thục khác.
 • Twenty-seven-year-old Charles Taze Russell was chosen to be the editor, with five other mature Bible Students serving as regular contributors.
 •  
 • Segrin cũng cộng tác với Tricia Domschke , ứng cử viênhọc vị tiến sĩ giao tiếp , trong một nghiên cứu khác tìm hiểu sâu thêm về chi tiết .
 • Segrin also collaborated with Tricia Domschke , doctoral degree candidate in communication , on another study to look further into such details .
 •  
 • Thầy cô thường được yêu cầu bổ nhiệm sinh viên đến các văn phòng sinh viên hoặc có thể giới thiệu sinh viênlàm công tác tình nguyện cho các chương trình cộngđồng đặc biệt .
 • Teachers are often asked to appoint students to student offices or they may recommend students as volunteers for special community programs .
 •  
 • và tác động của hệ thống y tế lên các thành viên gia đình và cộng đồng.
 • and the health care system's impact on the bodies of my family and community.

 

Trên đây là bài viết nghĩa của từ cộng tác viên trong tiếng anh, chúc các bạn học tốt.