Cấu trúc và các dùng in case trong tiếng anh

Muốn học tiếng Anh thật tốt, đầu tiên bạn cần nắm chắc các kiến thức căn bản trong tiếng Anh. Bài học sau sẽ củng cố lại cho bạn cấu trúc và cách sử dụng in case trong tiếng anh, một kiến thức được áp dụng rất nhiều khi sử dụng ngôn ngữ này. Chúc các bạn học tốt.

1.  Cấu trúc và cách sử dụng in case

Cấu trúc:

- In case + chủ từ + động từ có thể đi kèm theo sau một mệnh lệnh hoặc lời phát biểu.

cấu trúc in case

( Cấu trúc với in case đùng dể diễn đạt sự lo sợ)

 

Mệnh đề chứa hành động đi trước thường là sự chuẩn bị hoặc phòng bị trước đối với hành động tiếp theo có thể sẽ diễn ra ở mệnh đề có chứa in case, một hành động xảy ra ở tương lai.

Ví dụ:

 • • I don't let her climb trees in case she tears her trousers.
 • Dịch nghĩa: Tôi không cho cô ấy leo cây vì sợ rằng cô ấy sẽ khóc nếu bị rách quần.

In case có nghĩa là lo sợ rằng. Chúng ta sử dụng nó để diễn đạt về việc lo sợ một sự việc nào đó sẽ xảy đến nếu sự việc khác diễn ra. In case được sử dụng ở trong cả văn nói và văn viết.

2. Cấu trúc in case với các thì.

In case được sử dụng ở tất cả các thì và các loại câu. Xác định thì ở mệnh đề đi trước ( mệnh đề không chứa in case ) để có thể chia mệnh đề đi sau phù hợp.

Cấu trúc:

- Tương lại/ Hiện tại/ Hiện tại hoàn thành + In case + thì hiện tại/Should + nguyên mẫu

- Thì điều kiện/ Thì quá khứ/ Hiện tại hoàn thành/ Quá khứ hoàn thành  + In case + thì quá khứ/Should + nguyên mẫu.

- In case được sử dụng trong thì hiện tại được dịch nghĩa là "bởi vì điều này sẽ xảy ra/bởi vì có lẽ điều này có thể xảy ra" hoặc "vì lo sợ rằng điều này sẽ xảy ra".

- Cả thì quá khứ và thì đều có thể được thay bằng Should + nguyên mẫu. Should ở đây được dùng trong trường hợp diễn đạt nghĩa của câu không có nhiều khả năng xảy ra, tuy nhiên cấu trúc này ít khi được sử dụng.

Ví dụ:

 • • She'll make a cake in case someone drops in at the weekend.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ làm bánh vì cuối tuần sẽ có người tới chơi.
 • • He carry a spare wheel in case he have a puncture.
 • = He carry a spare wheel in case he should have a puncture.
 • Dịch nghĩa: Anh ấy mang theo một cái bánh xe sơ cua vì sợ sẽ bị bể vỏ.
 • • Nam always keeps candles in the house in case there is a power cut.
 • Dịch nghĩa: Nam luôn dự trữ sẵn nến trong nhà để đề phòng khi mất điện.

 

( Cấu trúc với in case được sử dụng nhiều trong tiếng anh)

Lưu ý: Trong một số trường hợp nhất định chúng ta có thể sử dụng lest thay cho in case. Chúng đều có nghĩa là lo sợ. Theo sau lest là should.

Ví dụ:

 • • She doesn't/didn't dare to leave the house lest someone should recognize her.
 • Dịch nghĩa: Cô ấy đã không rời khỏi nhà vì lo sợ rằng sẽ có người nhận ra cô.

- Lest được sử dụng trong các trường hợp thường ngày, chúng ta không dùng cấu trúc này trong những bài văn viết trang trọng. In case vẫn là cấu trúc thông dụng hơn bởi nó sử dụng được cho tất cả các trường hợp.

Trên đây là tổng hợp cấu trúc và cách dùng in case trong tiếng Anh cùng các ví dụ đi kèm. Hy vọng bạn có thể hiểu và nắm chắc cấu trúc này. Bởi vì In case được sử dụng rất nhiều trong cái bài thi, đặc biệt là trong văn viết. Nắm chắc cấu trúc này chắc chắn sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong quá trình học.

Lê Quyên