Put In là gì và cấu trúc cụm từ Put In trong câu Tiếng Anh

Bạn đã bao giờ bắt gặp cụm từ Put In trong khi giao tiếp tiếng anh chưa? Cách phát âm của cụm từ  Put In là gì? Cấu trúc đi kèm với cụm từ Put In trong câu tiếng Anh? Cách sử dụng của cụm từ Put In là gì? Có những cụm nào có thể thay thế cho cấu trúc Put In trong tiếng Anh?

 

Trong bài viết hôm nay, chúng mình sẽ gửi đến bạn những kiến thức liên quan đến cụm từ Put In và cách dùng của chúng trong tiếng Anh. Mình mong rằng bạn có thể tìm thấy nhiều kiến thức thú vị và bổ ích qua bài viết về cụm từ Put in này. Chúng mình có sử dụng một số ví dụ Anh - Việt liên quan đến cụm từ Put in và hình ảnh minh họa để bài viết thêm dễ hiểu và sinh động.

 

put in là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ put in trong câu tiếng anh

 

Chúng mình đã chia bài viết về cụm từ Put in thành 2 phần khác nhau.

Phần đầu tiên: Put In có nghĩa là gì. Trong phần này sẽ bao gồm một số kiến thức về nghĩa có liên quan đến cụm từ Put In trong tiếng Anh.

Phần 2: Cấu trúc và cách sử dụng của cụm từ Put In trong tiếng Anh. Bạn có thể tìm thấy ở đây những cấu trúc cụ thể đi kèm với cụm từ Put in và từng ví dụ minh họa trực quan. 

 

1. Put In có nghĩa là gì?

Put In là một cụm từ khá phổ biến và thông dụng trong tiếng Anh. “Put In” là một cụm từ  được hiểu theo nghĩa là đưa vào, giành vào điều gì đó. Bạn có thể sử dụng cấu trúc Put in này trong khá nhiều câu giao tiếp trong Tiếng Anh. Vậy nên việc thông thạo cụ từ Put in là một việc cần thiết.

 

Put In

Cách phát âm:/pʊt In/ 

Loại từ: cụm động từ

Nghĩa tiếng việt: Đưa vào

 

put in là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ put in trong câu tiếng anh

 

Để hiểu hơn về ý nghĩa của từ Put in trong tiếng anh là gì thì bạn lướt qua những ví dụ cụ thể dưới đây của StudyTienganh nhé.

 

Ví Dụ:

 • Linda was going to be paid a salary, whether he put in forty hours or not.
 • Dịch nghĩa: Linda sẽ được trả lương, cho dù anh ta có làm thêm bốn mươi giờ hay không.
 •  
 • If i don't put money in we will lose our investment.
 • Dịch nghĩa: Nếu tôi không bỏ tiền vào, chúng tôi sẽ mất khoản đầu tư của mình.
 •  
 • If you put in a request or put in for something, you formally request or apply for that thing.
 • Dịch nghĩa: Nếu bạn đưa ra một yêu cầu hoặc yêu cầu một cái gì đó, bạn chính thức yêu cầu hoặc đăng ký cho cái đó.
 •  
 • The home ministry ordered 113 of these and later put in a request for 21 more.
 • Dịch nghĩa: Bộ Nội vụ đặt hàng 113 chiếc trong số này và sau đó yêu cầu thêm 21 chiếc nữa.
 •  
 • I decided to put in for a job as deputy secretary.
 • Dịch nghĩa: Tôi quyết định đưa vào làm phó bí thư

 

2. Một số từ liên quan đến put in trong Tiếng Anh và cấu trúc cụm từ Put in mà bạn cần biết.

 

put in là gì

Hình ảnh minh họa của cụm từ put in trong câu tiếng anh

 

2.1 Cấu trúc cụm từ Put in trong câu tiếng anh

Put in + something

 

Ví dụ:

 • If you put in an amount of time or effort doing something, you spend that time or effort doing it.
 • Dịch nghĩa: Nếu bạn dành một lượng thời gian hoặc nỗ lực để làm điều gì đó, bạn sẽ dành thời gian hoặc nỗ lực đó để làm việc đó.
 •  
 • Halen had something to eat before she left,' put in Cecil anxiously.
 • Dịch nghĩa: Halen có gì đó để ăn trước khi cô ấy đi, 'Cecil lo lắng nói.

 

2.2. Một số từ liên quan đến put in trong Tiếng Anh

 

Từ/Cụm từ

Nghĩa của từ/cụm từ

Ví dụ

Put into

bỏ vào

 • I put a lot of work into the speech.
 • Dịch nghĩa:Tôi đã đặt rất nhiều công việc vào bài phát biểu.

Put aside

đặt một

 • He tries to put a few dollars aside each week, just in case I need money in an emergency.
 • Dịch nghĩa: anh ấy cố gắng bỏ một vài đô la sang một bên mỗi tuần, đề phòng trường hợp tôi cần tiền trong trường hợp khẩn cấp.

Put away

cất đi

 • She put the clothes away so as to neaten the room.
 • Dịch nghĩa: cô ấy cất quần áo đi để làm gọn gàng căn phòng.

Put back

để lại chỗ cũ

 • She carefully put the vase back on the shelf.
 • Dịch nghĩa: cô cẩn thận đặt chiếc bình trở lại giá.

Put by

đặt bởi

 • Our family has been putting food by for generations.
 • Dịch nghĩa: gia đình chúng tôi đã để thức ăn của nhiều thế hệ.

Put down

đặt xuống

 • She made a deposit of 2000 dollars to bid on this piece of land.
 • Dịch nghĩa: cô ấy đã đặt cọc 2000 đô la để đấu thầu mún đất này.

Put out 

dập tắt

 • In the silent space, suddenly out of nowhere, a fire flared up and then put out.
 • Dịch nghĩa: Trong không gian im lặng, bỗng từ đâu có một ngọn lửa bùng lên rồi dập tắt.

Put up

đưa lên

 • Please put up your luggage in the overhead bins.
 • Dịch nghĩa: xin vui lòng để hành lý của bạn trong các thùng phía trên.

 

Như vậy, qua bài viết trên, chắc hẳn rằng các bạn đã hiểu rõ về cấu trúc và cách dùng cụm từ Put In trong câu tiếng Anh.Mình hy vọng rằng, bài viết về cụm từ Put in trên đây của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học Tiếng Anh.