Cấu trúc và cách dùng need to trong tiếng anh

Need to có nghĩa tiếng Việt là cần, cầu để. Nhưng trong tiếng Anh nó có một số cấu trúc đi kèm khác nhau tùy theo từng trường hợp khi sử dụng từ này. Trong bài học sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn cấu trúc và cách dùng need to cũng như need trong tiếng Anh. Ghi nhớ và áp dụng trong quá trình học tiếng Anh thật tốt nhé.

1. Sử dụng NEED to như một động từ thường

Cấu trúc need to đi với động từ:

-  S + NEED + TO + VERB + O

Chủ ngữ trong câu là vật thể sống như con người, động vật với nghĩa chủ động thực hiện hoạt động trong câu.

Ví dụ:

- I and Hoa need to work hard.

Dịch nghĩa: Tôi và Hoa cần chăm chỉ.

- He needs to learn English.

Dịch nghĩa: Anh ấy cần phải học tiếng Anh.

- I need to talk to you.

Dịch nghĩa: Anh cần nói chuyện với em.

Cấu trúc need to chỉ dùng cho các chủ ngữ chủ động. Chúng ta có thể học thêm cấu trúc khác khi chủ ngữ mang nghĩa bị động.

-  S + NEED + V-ing

Chủ ngữ trong câu là những danh từ dùng để chỉ vật, nó không có khả năng thực hiện hành động.

Ví dụ:

- The house needs decorating.

Dịch nghĩa: Ngôi nhà cần được trang trí.

Cách sử dụng “need” mang nghĩa bị động ngoái cấu trúc trên, chúng ta còn có thể sử dụng một cấu khúc khác.

- S + NEED + TOBE + V(Phân từ)

( Need to được sử dụng khi nói về một hoạt động cần được thực hiện)

Ví dụ:

- The house needs decorating = the house needs to be decorated.

-  My computer needs repairing = My computer needs to be repaired.

Dịch nghĩa: máy tính của tôi cần được sửa chữa.

Ngoài ra, chúng ta có thể thay thế việc dùng từ “need” bằng “in need of” mà không thay đổi ngữ nghĩa. Nhưng có sự khác biệt giữa cấu trúc “in need of” với “need“: S + BE + IN NEED OF + NOUN …

Ví dụ:

- I need money= I’m in need of money

Dịch nghĩa: Tôi cần tiền.

Cấu trúc: S + need have + V (phân từ)

Dùng với nghĩa lẽ ra nên làm gì

Ví dụ:

- You need have taken her back

Dịch nghĩa: Lẽ ra anh phải níu giữ cô ấy.

2. Một số cấu trúc khác với need mà không phải need to

Need to chỉ có thể sử dụng trong trường hợp nhất định nhưng nếu chỉ dùng need, chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn.  Need đặc biệt hơn các từ thông thường ở chỗ, nó có thể đảm nhiệm 2 chức năng:

_ Làm ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

_ Làm ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT.

Chúng ta có thể sử dụng Need như một trợ động từ/ động từ khuyết thiếu.

Cấu trúc:

-  NEED + Vinfinitive

Ví dụ:

- You need pay attention to what the teacher is saying.

Dịch nghiã: Bạn cần chú ý tới những gì cô giáo đang nói.

Lưu ý: Trong câu phủ định, chúng ta thêm not vào sau need.

Cấy trúc:

- Needn’t + V (nguyên thể)

Ví dụ:

- You needn’t wear uniform on Saturday.

Dịch nghĩa: Bạn không cần mặc đồng phục vào ngày thứ 7.

- Chúng ta có thể đưa need lên trước chủ ngữ để câu chuyển thành câu hỏi nghi vấn.

Cấu trúc:

- NEED + S + Vinfinitive?

Ví dụ:

-  Need I come early?

Dịch nghĩa: Tôi có cần đến sớm không?

Lưu ý: Need chỉ đóng vai trò là động từ khiếm khuyết ở trong câu phủ định hoặc câu nghi vấn hoặc trong câu có từ chỉ nghĩa phủ định.

(Cấu trúc với need to được sử dụng rất nhiều trong tiếng anh)

Một số ví dụ khác:

_ She needn't meet him.

Dịch nghĩa: Cô không cần phải gặp hắn ta.

_ Need she meet Chuso?

Dịch nghĩa: Cô ta có cần gặp mặt Chuso không?

_ I hardly need use English for my job.

Dịch nghĩa: Tôi hầu như không cần dùng tiếng Anh trong công việc.

( Trong ví dụ này,  Hardly mang nghĩa phủ định ("hầu như không")

Need làm một từ rất đặc biệt và cấu trúc của need cũng được bắt gặp rất nhiều trong anh văn giao tiếp thường ngay hay các bài thi tiếng Anh. Ghi nhớ cấu trúc và cách sử dụng need cũng như need to thật thành thạo để học tiếng Anh tốt hơn nhé. Chúc các bạn học tốt.

Lê Quyên.
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !