Cấu trúc it take và cách dùng trong tiếng Anh

Thông thạo ngay cấu trúc it take với cách dùng của nó trong tiếng Anh qua bài viết sau đây của studytienganh. Đây là cấu trúc câu được dùng phổ biến trong thực tế đời sống mà bất kì ai cũng cần nắm vững. Hãy cùng đến ngay với những thông tin kiến thức bổ ích sau đây nhé!

 

1. Cách dùng cấu trúc it take

Trước hết hãy cùng xem cách dùng cấu trúc it take và ý nghĩa của chúng trong tiếng Anh là gì.

“Take” mang ý nghĩa là “lấy, nhận” là động từ được sử dụng trong ngữ cảnh ai đó thực hiện, làm gì. 

Cấu trúc it take chỉ lượng thời gian cần thiết với bất kì ai để hoàn thành xong một công việc. Có thể là một số ước chừng hoặc một con số cụ thể.

 

Ví dụ:

 • My brother and I and it takes 40 minutes to get to school

 • Anh trai và tôi và phải mất 40 phút để đến trường

 •  
 • It took me 4 hours to go from Thanh Hoa to Hanoi.

 • Tôi mất 4 tiếng để đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

 

cấu trúc it take

Cấu trúc it take được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh

 

2. Công thức cấu trúc it take cụ thể trong tiếng Anh

Ngay sau đây là một số cấu trúc câu it take cơ bản:

 

It take + (somebody) +  time + to + V (nguyên mẫu)

 

Với cấu trúc it take cơ bản này có 2 cách dùng:

 

- Khi muốn nói một ai đó dành bao nhiêu thời gian để làm việc.

Ví dụ:

 • It takes me 4 hours a day to learn English.

 • Tôi mất 4 giờ mỗi ngày để học tiếng Anh.

 •  
 • It took me 1 week to complete this month’s sales report.

 • Tôi đã mất 1 tuần để hoàn thành báo cáo bán hàng của tháng này.

 •  
 • It takes my mom 45 minutes a day to watch the cooking show.

 • Mẹ tôi mất 45 phút mỗi ngày để xem chương trình nấu ăn.

 

Khi chỉ thời gian cần thiết mà bất kì ai cần cũng cần thể hoàn thành 

Ví dụ:

 • It takes nearly 5 hours to get from Vinh to Hanoi

 • Mất gần 5 giờ để đi từ Vinh đến Hà Nội

 •  
 • It takes more than 2 hours to drain the water from the pool.

 • Mất hơn 2 giờ để xả hết nước trong bể.

 •  
 • It takes about 30 minutes for the rice to cook.

 • Mất khoảng 30 phút để cơm chín.

 

Câu hỏi với cấu trúc it take

 

How long + does + it + take + (pro) noun + to V (nguyên mẫu)?

 

Ví dụ:

 • How does it take you to exercise each week?
 • Bạn phải tập thể dục như thế nào mỗi tuần?
 •  
 • How long does it take for the bus to go from the first step to the third stop?
 • Hỏi xe buýt đi từ bậc thứ nhất đến điểm dừng thứ ba mất bao lâu?

 

Cấu trúc it take đặc biệt

 

It takes [quantity (lượng từ) + noun (danh từ)] to + V (nguyên mẫu)

 

Ví dụ:

 • It took 2.5 liters of gas to refill my motorcycle tank.

 • Phải mất 2,5 lít xăng để đổ đầy bình xăng xe máy của tôi.

 •  
 • It takes 800.000 VND to buy this dress.

 • Bạn phải mất 800.000 đồng để mua được chiếc váy này.

cấu trúc it take

Có tới 3 cấu trúc câu it take người học cần nắm vững

 

3. Bài tập cấu trúc it take

Cùng kiểm tra nhanh kiến thức bạn vừa học với một số bài tập về cấu trúc câu it take sau đây nhé!

 

Bài 1: Viết lại câu với cấu trúc it take

1. I spent one hour and 30 minutes watching “EXIT” movie in the cinema.

➔ It took…....................................

2.. Son Naeun spend 7 days visiting Nha Trang.

➔ It took…....................................

3.. She spends 30 minutes washing her dog every week.

➔ It took…....................................

 

Đáp án

1. It took me one hour and 30 minutes to watch “EXIT” movie in the cinema.

2. It took Son Naeun 7 days to visit Danang

3. It took her 30 minutes to wash her dog every week

 

Studytienganh đã vừa chia sẻ những kiến thức bổ ích nhất về cấu trúc câu it take trên bài viết hy vọng nhiều người học có thể nắm bắt. Hãy học thật chăm chỉ và truy cập studytienganh mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều bài học hay bạn nhé!
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !