Công thức tính chu vi hình vuông bằng nhiều cách (Có ví dụ)

Trong toán hình học, chu vi là chủ điểm quan trọng không thể bỏ qua khi làm quen và nghiên cứu một loại hình học. Chu vi hình vuông cũng có cách tính chuẩn theo định nghĩa phù hợp với đặc điểm của hinh. Ở bài viết này hãy cùng studytienganh tìm hiểu về các cách tính chu vi hình vuông kèm bài tập thực tế bạn nhé!

 

1. Công thức tính chu vi hình vuông chuẩn

Chu vi của một hình luôn được xác định là tổng độ dài các cạnh của hình đó. Mà hình vuông là hình có độ dài 4 cạnh bằng nhau nên ta có thể phát biểu như sau:

 

Muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy độ dài một cạnh của nó rồi nhân với 4

 

P = a+a+a+a  =  a*4

 

Trong đó:

 

a: độ dài một cạnh của hình vuông

P: chu vi hình vuông có cạnh là a

 

chu vi hình vuông

Công thức tính chu vi hình vuông

 

2. Cách tính chu vi hình vuông khi biết diện tích

Trong nhiều bài toán, khi mới có diện tích của hình vuông và cần tính chu vi của hình vuông đó, ta cần xác định được độ dài của một cạnh rồi áp dụng công thức tính chu vi.

 

  • Bước 1: Tính độ dài cạnh của hình vuông bằng căn bậc 2 diện tích hình vuông đó
  •  
  • Ta có diện tích hình vuông được tính như sau: S = a*a = a2
  • => độ dài cạnh của hình vuông a là: a= √s
  •  
  • Bước 2: Tính chu vi hình vuông đó: P = a*4

 

chu vi hình vuông

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông

 

3. Cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi

Từ công thức tính chu vi hình vuông hoặc tính chất của hình, ta có thể dễ dàng tính được cạnh của hình vuông đó như sau:

 

Phát biểu: Độ dài cạnh hình vuông bằng chu vi của hình vuông đó chia cho 4

 

a = P/4

 

Trong đó: 

 

P: chi vi hình vuông có cạnh dài a

a: Độ dài của một cạnh hình vuông.

 

 

chu vi hình vuông

Có thể tính được cạnh hình vuông khi biết chu vi

 

4. Bài tập minh họa

Những cách tính độ dài cạnh, chi vi hình vuông trên đây không khó, nhưng để nhanh chóng ghi nhớ, các bạn cần luyện tập một số dạng bài thường gặp dưới đây:

 

Bài tập tự luận

 

Bài 1: Một chiếc bàn hình vuông có độ dài một cạnh là 100cm, hỏi chu vi của chiếc bàn đó là bao nhiêu:

 

Bài 2: Hãy tính chu vi của hình vuông ABCD khi biết diện tích của hình vuông đó là 36cm2.

 

Bài 3: Người thợ mộc muốn tính độ dài cạnh của chiếc bàn hình vuông khi biết chu vi chiếc bàn đưa ra là 272cm. Bạn hãy giúp bác thợ tính độ dài cạnh của chiếc bàn.

 

Bài tập trắc nghiệm nhanh

 

Câu 1: Tính chu vi của hình vuông có độ dài một cạnh bằng 8cm là:

A. 48 cm

B. 52 cm

C. 36 cm

D. 24 cm

 

Câu 2: Một viên gạch hoa hình vuông có cạnh 25 cm. Chu vi của viên gạch hoa ấy là:

A. 80 cm

B. 90 cm

C. 100 cm

D. 110 cm

 

Câu 3: Một tấm thảm hình vuông có chu vi bằng 14 dm 4 cm. Cạnh của tấm thảm đó bằng:

A. 22 cm

B. 28 cm

C. 36 cm

D. 40 cm

 

ĐÁP ÁN

 

Bài tập tự luận

 

Bài 1: 

Chu vi của chiếc bàn đó là:

100*4 = 400 (cm)

Đáp số: 400cm

 

 

Bài 2:

Vì chu vi của hình vuông ABCD là 36cm2 nên suy ra một cạnh hình vuông là:

AB = √36 = 6cm

Chu vi hình vuông ABCD là:

6*4 = 24 cm

Đáp số:  24cm

 

 

Bài 3:

 Độ dài một cạnh của chiếc bàn là:

272: 4 = 68 cm

Đáp số: 68 cm

 

 

Bài tập trắc nghiệm nhanh

 

1

2

3

D

C

C

 

Công thức tính chu vi hình vuông thực sự đơn giản mà lại được ứng dụng rất nhiều trong các dạng bài tập và kỳ thi khác nhau. Bạn hãy học tập thật chăm chỉ và luôn cố gắng trau dồi các kiến thức xã hội để phát triển cùng với sự đồng hành của studytienganh nhé!