Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng anh đầy đủ

Một trong những điều kiện tiên quyết để giao tiếp thành công bằng tiếng Anh là việc dùng đúng trọng âm trong tiếng anh. Ngoài ra, đối với các bạn học sinh, việc nắm vững các quy luật nhấn trọng âm trong việc học tiếng anh càng quan trọng hơn khi tỉ lệ xuất hiện của bài nhấn trọng âm trong đề thi đại học lên đến 100%.

1.Trọng âm trong tiếng anh là gì?

Trọng âm của một từ chính là chìa khóa thần kỳ để hiểu và giao tiếp tiếng anh thành công. Người bản ngữ thường sử dụng trọng âm rất tự nhiên, trong khi đó người học thì lại rất lúng túng, khó khăn khi giao tiếp một phần là do chưa biết cách sử dụng trọng âm đúng cách. Đối với tiếng Anh, trọng âm của từ không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Điều đó có nghĩa là bạn không thể nhấn trọng âm vào chỗ nào bạn muốn là được. Người bản xứ sử dụng trọng âm của từ để giao tiếp một cách thuần thục và chính xác ngay cả trong tình huống hội thoại khó.

2. Dấu hiệu nhận biết từ nhấn trọng âm trong tiếng anh

2.1. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

-Đa số danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ex:

Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble

Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy

-Đối với những động từ có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 hoặc ít hơn 1phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ex: ENter, TRAvel, Open...

trong am trong tieng anh

(Các dấu hiệu nhận biết từ nhấn trọng âm trong tiếng anh)

- Các động từ có âm tiết cuối chứa âm “ow” thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu. Ex: FOllow, BOrrow...

- Các động từ 3 âm tiết mà âm tiết cuối chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhấn trọng âm.

Ex: PAradise, EXercise

2.2. Trọng âm trong tiếng anh rơi vào âm tiết thứ hai

- Quy tắc như sau: hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2

Ex: to preSENT, to deCIDE, to beGIN, to exPORT

- Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hay kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó được nhấn trọng âm.

Ex: proTEST, aGREE, proVIDE,...

- Đối với những động từ có đúng 3 âm tiết thì quy tắc nhấn trọng âm sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhấn trọng âm

Ex: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...

trong am trong tieng anh

(Trọng âm trong tiếng anh rơi vào âm tiết thứ hai)

2.3. Trọng âm trong tiếng anh rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên

Những từ có tận cùng bằng –ic, tion, -sion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên

Ex:

Những từ có tận cùng bằng –ic: GRAphic, geoLOgic, geoGRAphic,...

Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: reveLAtion, suggestion,...

Trường hợp ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

2.4. Trọng âm trong tiếng anh rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

Ta có quy tắc, các từ tận cùng bằng –ce, –gy , -cy, -ty, -phy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên

Ex: deMOcracy, dependaBIlity, geOLogy, phoTOgraphy

- Các từ có tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên

Ex: CRItical, geoLOgical

2.5. Trọng âm trong tiếng anh của từ ghép (từ có 2 phần)

Theo quy tắc, đối với các danh từ ghép thì trọng âm rơi vào phần đầu của từ đó

Ex: BLACKbird, GREENhouse...

Đối với các tính từ ghép thì trọng âm rơi vào phần thứ 2 của từ đó

Ex: bad-TEMpered, old-FASHioned...

Đối với các động từ ghép thì trọng âm rơi vào phần thứ 2 của từ đó

Ex: to OVERcome, to overFLOW...

trong am trong tieng anh

(Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng anh đầy đủ)

3. Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng anh đầy đủ

Trọng âm trong tiếng Anh có khá nhiều quy tắc, chính vì vậy một số bạn thường hay lo ngại là sẽ không thể nhớ hết được. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng quá lo lắng quá bởi các quy tắc này cũng không quá khó nhớ đâu mà thay vì nhớ quy tắc, chúng ta sẽ học cách nhớ theo ví dụ của các quy tắc này. Từ những ví dụ này, chúng ta dễ dàng suy ngược ra công thức và áp dụng cho các từ khác, kể cả các từ mà bạn chưa bao giờ gặp.

Tất nhiên chúng ta cũng cần nhớ thêm một số từ đặc biệt (exceptional) vì đi thi những từ này hay được cho vào đề thi lắm. Nhưng để biết những từ nào là từ đặc biệt, chúng từ phải biết những từ nào tuân theo quy tắc nhấn trọng âm trước đã các bạn nhé. Sau đây là các quy tắc cơ bản về trọng âm trong tiếng anh.

- Một từ thì chỉ có một trọng âm chính

- Chúng ta chỉ nhấn trọng tâm ở nguyên âm mà không nhấn trọng âm ở phụ âm.

- Đa số danh từ và tính từ 2 âm tiết thường có trọng âm ở âm tiết thứ nhất

Ex: PREsent, Table, CLEver

- Động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm ở âm tiết thứ hai

Ex: to preSENT, to deCIDE

- Nếu danh từ và động từ có cùng một dạng thì ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất khi nó ở dạng danh từ, nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai khi nó ở dạng động từ.

- Từ tận cùng là –ic, -tion, -ion thì ta nhấn trọng âm ở nguyên âm đứng ngay trước nó

Ex: teleVIsion, geoGRAphic, chaOti

- Từ có tận cùng là : -cy, -ty, -al, -phy, -gy ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên

Ex: deMOcracy, phoTOgraphy, geOlogy, CRItical

 

Tuyền Trần
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !