Cấu trúc câu hỏi đuôi với There

Câu hỏi đuôi với there là một chủ điểm ngữ pháp rất hay được sử dụng hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh. Việc sử dụng thành thạo câu hỏi đuôi đi với there là một cách giúp bạn nâng cao được khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Hãy cùng studytienganh.vn đi tìm cấu trúc câu hỏi đuôi với there ngay bạn nhé.

 

1. Cấu trúc câu hỏi đuôi

 

Công thức chung:  There + V + O, trợ động từ +there?

 

Cấu trúc của câu hỏi đuôi với there cũng bao gồm mệnh đề trần thuật câu hỏi đuôi, được ngăn cách bởi dấu phẩy. Chỉ khác trong câu hỏi đuôi sẽ lấy there làm đối tượng mà câu hỏi hướng đến

 

Ví dụ:

  • There is an apple on the table, isn’t there?
  • Nghĩa: Có 1 quả táo trên bàn, đúng không?

 

Cũng như câu hỏi đuôi thông thường, trong câu hỏi đuôi đi với there nếu mệnh đề trần thuật của câu nằm ở dạng phủ định thì câu hỏi đuôi sẽ nằm ở dạng khẳng định và ngược lại. Và cũng được trả lời dưới dạng Yes no question

 

câu hỏi đuôi với there

câu hỏi đuôi với there là một dạng câu hỏi đuôi thường gặp

 

2. Bài tập câu hỏi đuôi với there

 

Mục 1 đã được giới thiệu đến cấu trúc câu hỏi đuôi với there, vậy ở mục này các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm về câu hỏi đuôi với there nhé!

 

1. There was an exciting football match on TV yesterday,……..?

a.  wasn’t it   b. was not there  c. wasn’t there   d. was it

 

2. There have been many achievements since the country carried out economic reforms,……….?

a.  don’t there   b. haven’t there  c. haven’t they   d. don’t they

 

3. There are no easy ways to learn a foreign language,………….?

a.  are they    b. are there         c. aren’t they            d. aren’t there

 

4. There used to be trees here,…………….?

a.  didn’t there        b. wasn’t there   c. did there   d. was there

 

5. There is an apple on the table,…….?

a.  isn’t there           b. is there           c. do there       d. will there

 

6. There are 35 studies in my class,…………?

a.  are there             b. don’t there      c. am not there      d. aren’t there

 

7.  There are 20 mangoes in the box,…….?

a.  is there               b. aren’t there     c. are there         d. shall there

 

8. There aren’t any workers in the company,…………..”

a.  are there             b. aren’t there               c. is there         d. were there.

 

9. There isn’t a snake behind the shelf,……….?

a.  is there               b. are there             c. will it                 d. don’t they

 

10. There aren’t any students in the classroom,……….?

a.  won’t you           b. are there                   c. is he                 d. am not I

 

11. There’ll be plenty for everyone,………….?

a.  Will there           b. won’t there     c. would there      d. should there

 

12.  There wasn’t a lot to do,……?

a.  weren’t they       b. was there        c. didn’t they      d. don’t you

 

13. There’s not really much point waiting,…….?

a.  aren’t they          b. are there         c. isn’t there       d. did there

 

14. There is a party at your home,………?    

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. is it

 

15. There’s something wrong with the stove,…………?

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. are there

 

16. There have been many positive changes since our local government carried out those reforms,……..?

a.  haven’t there      b. have it            c. haven’t they      d. have there

 

câu hỏi đuôi với there

Những bài tập từ cơ bản đến nâng cao về câu hỏi đuôi với there

 

17. There were light switches by the door,………..?

a.  Was there           b. weren't there c. don’t there      d. did there

 

18. There aren’t any problems,………..?

a.  am there             b. are there         c. don’t there      d. does there

 

19. There was nothing else I could have done about it,………….?

a.  didn’t there        b. wasn’t there   c. were there       d. would there

 

20. There is a bus to 1st Street every hour,………?

a.  am there             b. isn’t there       c. are there         d. aren’t there

 

21. There are a lot of people here,……….?

a.  aren’t there             b. wasn’t there   c. don’t there      d. have there

 

22. There is a man waiting for you,………..?

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. is it

 

23. There are many problems to be solved,……….?

a.  won’t you           b. aren’t there                   c. is he                 d. am not I

 

24. They are going home from school,…………..?

a.  are they    b. are there         c. aren’t they            d. aren’t there

 

25. There's a cinema near the station,………..?

a.  am there             b. isn’t there       c. are there         d. aren’t there

 

26. There's nothing on TV tonight,…………?

a.  isn’t there           b. is there           c. do there       d. will there

 

27. There are some apples left,…………?

a.  aren’t there             b. wasn’t there   c. don’t there      d. have there

 

28. There is a museum in this city,………….?

a.  am there             b. isn’t there       c. are there         d. aren’t there

 

29.  There aren’t many people here yet,………?

a.  am there             b. are there         c. don’t there      d. does there

 

30. There are many flowers in the garden,……..?

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. aren’t there

 

31.  There is nothing in the fridge,……..?

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. are there

 

32. There are many boys here,…………?

a.  aren’t there  b. are there         c. isn’t there       d. did they

 

Từ những định nghĩa và cấu trúc của câu hỏi đuôi với there kèm với các bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao thì các bạn đã dần nắm được những kiến thức cơ bản nhất. Chúng tôi rất mong bài viết này mang đến cho các bạn những kiến thức hữu ích. Studytienganh chúc bạn học tập tốt. 

Bài tập câu hỏi đuôi với there
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !