Tổng hợp cap hay về tình yêu bằng tiếng Anh

Trong bài viết hôm nay mình sẽ tổng hợp những cap hay về tình yêu bằng tiếng Anh để các bạn có thể tham khảo nhé

 

1. Những cap tiếng Anh hay về tình yêu lãng mạn

Sau đây mình sẽ tổng hợp những cap tiếng Anh hay về tình yêu lãng mạn nhé

 

 • 1. “They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.”

 •  

 • Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vẫy, dẫu có khó khăn hay khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em vẫn luôn có anh.

 •  

 • 2. “A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.”

 •  

 • Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. 

 •  

 • 3. “If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.”

 •  

 • Nếu một ngày anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để mọi người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có ý nghĩa với anh đến nhường nào. 

 •  

 • 4. “How can you love another if you don’t love yourself?”

 •  

 • Làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?

 •  

 • 5. “Hate has a reason for everything but love is unreasonable”

 •  

 • Ghét ai thì có thể nêu lý do nhưng yêu ai thì không thể 

 •  

 • 6. “A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life”

 •  

 • Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà yêu một người suốt cả cuộc đời 

 •  

 • 7. “Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every single day of my life?”

 •  

 • Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì anh yêu em mỗi ngày trong đời 

 •  

 • 8. “Love means you never have to say you’re sorry”

 •  

 • Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc 

 •  

 • 9. “I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone”

 •  

 • Thà nghèo mà có tình yêu còn hơn giàu có mà đơn độc 

 •  

 • 10. “To the world you may be one person, but to one person you may be the world”

 •  

 • Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ. 

 •  

 • 11. “I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand”

 •  

 • Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để được nhìn em cười, được nắm bàn tay em 

 •  

 • 12. “It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much”

 •  

 • Chỉ mất vài giây để nói anh yêu em nhưng mất cả đời để chứng tỏ điều đó

 •  

 • 13. “Believe in the spirit of love… it can heal all things.”

 •  

 • Tin vào sự bất tử của tình yêu và nó có thể hàn gắn mọi thứ. 

 •  

 • 14. “I looked at your face… my heart jumped all over the place.”

 •  

 • Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp

 •  

 • 15. “I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you”

 •  

 • Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn

 •  

 • 16. “There is only one happiness in this life, to love and be loved”

 •  

 • Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu

 

 

cap hay về tình yêu bằng tiếng Anh

Những cap tiếng Anh hay về tình yêu lãng mạn

2. Những cap tiếng Anh hay về tình yêu buồn

 

Sau đây mình sẽ tổng hợp những cap tiếng Anh hay về tình yêu buồn nhé

 

 • 1. “No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry”

 •  

 • Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.  

 •  

 • 2.”Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience”

 •  

 • Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn 

 •  

 • 3.”Friendship often ends in love, but love in friendship never”

 •  

 • Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không có điều ngược lại 

 •  

 • 4. “Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you”

 •  

 • Đừng lãng phí thời gian với người không sẵn lòng dành thời gian cho bạn 

 •  

 • 5. “You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.”

 •  

 • Bạn nhận ra bạn đã yêu một người khi bạn muốn họ hạnh phúc dù cho hạnh phúc của họ không phải là từ bạn.

 •  

 • 6. “Don’t cry because it is over, smile because it happened.”

 •  

 • Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đã đến

 

 

cap hay về tình yêu bằng tiếng Anh

Những cap tiếng Anh hay về tình yêu buồn

 

 • 7. “There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.”

 •  

 • Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin

 •  

 • 8. “The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.”

 •  

 • Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn

 •  

 • 9. “Deep as first love, and wild with all regret.”

 •  

 • Đắm say như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.

 •  

 • 10. “In love, one plus one equals everything and two minus one equals zero”

 •  

 • Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không.

 •  

 • 11. “Sometimes forgotten is the only way to liberate yourself from obsession. And sometimes, silence is the best answer for a deceased love”

 •  

 • Đôi khi, lãng quên, là cách duy nhất để giải thoát chính bạn khỏi nỗi ám ảnh. Và đôi khi, im lặng, là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết.

 •  

 • 12. “Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.”

 •  

 • Những mối quan hệ cũng giống như những mảnh thủy tinh. Đôi khi để chúng tan vỡ còn hơn cố gắng làm mình thương tổn bằng cách gắn nó lại.

 •  

3. Những cap thả thính siêu lãng mạn bằng tiếng Anh

Sau đây mình sẽ tổng hợp những cap cap thả thính siêu lãng mạn bằng tiếng Anh nhé

 

 • 1. “Fire!!! Fire in my heart!”

 •  

 • Anh ơi có cháy này! Cháy trong tim em!

 •  

 • 2. “Are you tired of running through my mind all day?” 

 •  

 • Bạn có mệt không khi chạy quanh tâm trí mình cả ngày thế?

 •  

 • 3. “It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?”

 •  

 • Không có gì là mãi mãi. Vậy cậu hãy là “không có gì” của tớ nhé?

 

 

cap hay về tình yêu bằng tiếng Anh

Những cap thả thính siêu lãng mạn bằng tiếng Anh

 

 • 4. “My love for you is like diarrhea, holding it in is impossible.”

 •  

 • Tình yêu mình dành cho bạn giống như bị tiêu chảy, không thể kìm nén được.

 •  

 • 5. “Love me or hate me I’m still gonna shine.”

 •  

 • Dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng mà thôi.

 •  

 • 6. “I’m not good at anything… except loving you.”

 •  

 • Em chẳng giỏi gì cả, chỉ yêu anh là giỏi.

 •  

 • 7. “I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.”

 •  

 • Em là 4, anh là 2. Trừ anh ra thì vẫn là anh.

 •  

 • 8. “Did it hurt when you fell out of heaven?”

 •  

 • Lúc bạn ngã khỏi thiên đường, bạn có bị đau không?

 •  

 • 9. “You’re the reason behind my smile.”

 •  

 • Anh chính là lý do sau mỗi nụ cười của em.

 •  

 • 10. “The word “happiness” starts with H in the dictionary. But my happiness starts with U!”

 •  

 • Từ “hạnh phúc” trong từ điển bắt đầu bằng chữ H, nhưng hạnh phúc của mình bắt đầu bằng chữ U (you)

 •  

 • 11. “Meeting you is the best thing that ever happened to me.”

 •  

 • Gặp được anh là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với em.

 •  

 • 12. “Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.”

 •  

 • Luôn cứ nhớ mỉm cười vì bạn không bao giờ biết người nào đó đang bị cảm nắng với nụ cười ấy.

 •  

 • 13. “Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.”

 •  

 • Nếu anh hỏi tại sao em hạnh phúc thì em sẽ đưa cho anh một chiếc gương.

 •  

 • 14. “No matter how ‘Busy’ a person is… if they really love, they will always find the time for you!”

 •  

 • Cho dù một người có bận rộn tới đâu… nếu họ thực sự yêu bạn, họ sẽ cứ cứ có thời gian dành cho bạn!

 •  

 • 15. “Good boyfriends are hard to find. I must be the world’s greatest detective!”

 •  

 • Bạn trai tốt thì khó tìm. Em hẳn là nhà thám tử tài ba nhất.

 •  

 • 16. “My eyes need a check-up, I just can’t take them off of you.”

 •  

 • Mắt mình cần đi khám thôi, mình không rời mắt khỏi bạn được.

 •  

 • 17. “Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?”

 •  

 • Anh có đau không? Khi anh ngã từ trên thiên đường xuống vậy?

 •  

 • 18. “You are so sweet, my teeth hurt.”

 •  

 • Bạn ngọt ngào tới mức răng mình bị sâu luôn rồi.

 •  

 • 19. “I wanna be the one holding your heart.”

 •  

 • Tớ muốn là người duy nhất nắm giữ trái tim cậu.

 •  

 • 20.“You know If I had a dollar for every second I thought of you, I would be a billionaire!”

 •  

 • Nếu mỗi giây mình nhớ bạn, mình được một đô-la, mình có thể trở thành tỉ phú cũng nên.

 

Trên đây mình đã tổng hợp những cap hay về tình yêu bằng tiếng Anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình nhé.