Cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng anh

Khi học tiếng anh, bạn sẽ gặp rất nhiều dạng câu hỏi. Có dạng câu hỏi trả lời Yes hoặc No cũng có những câu hỏi phải trả lời cụ thể hơn. Khi chúng ta cần hỏi chi tiết hơn thì có câu trả lời phải rõ ràng, cụ thể hơn ta dùng câu hỏi với các từ để hỏi.

Bài viết này sẽ giúp bạn điểm mặt các từ để hỏi trong tiếng anh cũng như hướng dẫn chi tiết cách sử dùng từng loại từ để hỏi. Bên cạch đó, còn cung cấp cho bạn các cấu trúc thông dụng, dễ học chỉ cần học và áp dụng một vài lần là có thể sử dụng thành thạo được ngay. Nào cùng bắt đầu học nhé!

1. Cách đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng anh  

Để viết câu hỏi với từ để hỏi ta chỉ cần nhớ quy tắc đơn giản là : Đã là câu hỏi thì dĩ nhiên sẽ có sự đảo ngữ chủ từ và trợ động, nếu trong caai không có trợ động từ thì ta dùng thêm các trợ động từ. Và từ để hỏi thì luôn luôn đứng đầu câu hỏi.

Ta có hai cấu trúc đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng anh như sau:

Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính + phần còn lại

Ex: What do you want to do?

Từ để hỏi + be+ Chủ ngữ+ phần còn lại ?

Ex: Where is John?

 

2. Cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng anh

 • • Who : Chức năng là dùng để hỏi về người (người là chủ thể)

Ex:

Who’s your boyfriend?

Who is the best football player in the world?

Who are your best friends?

Who is that strange guy over there?

tu de hoi trong tieng anh

(Cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng anh)

 • •  Whom : Có chắc năng dùng để hỏi về người ( tân ngữ)

Ex: Whom do you go with? ( Bạn đi cùng với ai thế)

 • •  Whose : Có chắc năng dùng để hỏi về sự sở hữu

Ex: Whose are these shoes? (Những đôi giày này là của ai)

Từ để hỏi trong tiếng anh - What : Chức năng là dùng để hỏi thông tin về một thứ gì đó, hỏi một ai đó để xác nhận thông tin hoặc nhắc lại điều vừa nói.

Ex: What are you doing? (Bạn đang làm gì đấy)

What’s your name? ( Tên bạn là gì)

What is her favourite colour?

What is the time?

 • •  What for : Chức năng là dùng để hỏi về lý do, nguyên nhân

Ex: What made you do that for ( Cái gì khiến bạn làm như vậy)

 • •  When : Chắc năng là dùng để hỏi về thời gian

Ex: When will you comeback home? ( Khi nào bạn sẽ về nhà?)

When do the shops open?

When is his birthday?

When are we going to finish?

Từ để hỏi trong tiếng anh -

 • •  Where : Chắc năng là dùng để hỏi về địa điểm, vị trí

Ex: Where do you live? Bạn sống ở đâu

Where is the library?

Where do you live?

Where are my shoes?

tu de hoi trong tieng anh

(Các từ để hỏi trong tiếng anh)

 • •  Which : Có chắc năng là dùng để hỏi về sự lựa chọn

Ex: Which pen do you like? (Bạn thích cái bút nào hơn?)

Which drink did you order – the rum or the beer?

Which day do you prefer for a meeting – tomorrow or today?

Which is better - this one or that one?

 • •  Why : Chắc năng được dùng để hỏi về lý do, nguyên nhân

Ex: Why do you buy this skirt? (Tại sao bạn lại mua chiếc váy này?)

Why do we need a nanny?

Why are they always late?

Why does he complain all the time?

Câu trả lời thường bắt đầu bằng  "Because..."

Từ để hỏi trong tiếng anh - Why don’t : Chắc năng là dùng để đưa ra lời gợi ý

Ex: Why don’t you go out tonight with us? (Tại sao bạn không đi ra ngoài tối nay với tớ?)

 • •  How : Có chắc năng là dùng để hỏi về cách thức, đặc tính cũng như tính cách của chủ thể

Ex: How are you? (Bạn có khỏe không?)

How do you cook paella?

How does he know the answer?

How can I learn English quickly?

 • •  How far : Chắc năng được dùng để hỏi về khoảng cách

Ex: How far is it from your house to your school? (Khoảng cách từ nhà đến trường của bạn là bao xa?)

How far is the university from your house?

How far is the bus stop from here?

tu de hoi trong tieng anh

(Từ để hỏi thông dụng trong tiếng anh)

Từ để hỏi trong tiếng anh -

 • •  How long :Chắc năng dùng để hỏi về thời gian

Ex: How long will you finish the task? (Bạn sẽ mất bao lâu để hoàn thành nhiệm vụ này?)

 • •  How much/how many : chắc năng là dùng để hỏi về số lượng: không đếm được (much), đếm được (many)

Ex:  How many people are there in your class? (Lớp bạn có bao nhiêu người vậy ?)

How much sugar do you need to drink? (Bạn cần uống bao nhiêu đường?)

How much time do you have to finish the test?

How much is the jacket on display in the window?

How much money will I need?

How many – để hỏi số lượng (countable nouns)

How many days are there in April?

How many people live in this city?

How many brothers and sister do you have?

 • •  How often : có chắc năng dùng để hỏi về sự thường xuyên

Ex: How often do you visit your grandmother?

How often does she study?

How often are you sick?

Bài viết này tổng hợp các cách sử dụng các từ để hỏi trong tiếng anh, còn đem đến rất nhiều ví dụ phong phú cho bạn cái nhìn trực quan hơn về các loại từ để hỏi.

 

Tuyền Trần