"ALLOW": Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh

Khi muốn cho phép hoặc chấp nhận ai đó làm việc gì thì người ta thường sử dụng động từ "Allow". Tuy nhiên, "Allow" còn có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, phù hợp với từng cách dùng và các dạng cấu trúc. Để giúp các bạn hiểu sâu hơn, Studytienganh sẽ chia sẻ tất tần tật các kiến thức về "Allow" bao gồm định nghĩa, cấu trúc thường gặp và cách sử dụng trong bài viết dưới đây!

1. "Allow" nghĩa là gì? 

- "Allow" là một động từ có nghĩa tiếng việt là cho phép, chấp nhận

 

"Allow" nghĩa là gì? 

2. Các dạng cấu trúc "Allow" thường gặp

 

Với mỗi cách dùng sẽ có một dạng cấu trúc khác nhau và dưới đây là các dạng cấu trúc "Allow" thường gặp, được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng anh: 

 

 1. Cấu trúc "Allow" + to V

 

- Cấu trúc "Allow" + to do được sử dụng để cho phép ai đó có thể làm điều gì hoặc ngăn điều gì đó không xảy ra. 

 

- Ở dạng phủ định bạn chỉ cần thêm “Don’t” hoặc “Doesn’t” sau chủ ngữ 

 

   S + Allow + somebody/something + to V + something

 

Ví dụ:

 • My father allowed me to play badminton with my friends tomorrow:
 • Bố tôi cho phép tôi chơi cầu lông với bạn của tôi vào ngày mai

 

 1. Cấu trúc "Allow" + for

 

- "Allow" kết hợp với "for" trong các tình huống với ý nghĩa để xem xét một cái gì đó hoặc lên kế hoạch cho một điều gì đó. Trong trường hợp, ai đó chấp nhận người hoặc vật nào đó thì bạn cũng có thể sử dụng dạng cấu trúc này.

    S+ Allow + for + somebody/ something 

Ví dụ:

 • His mother allowed for learnig English in the next week:
 • Mẹ anh ấy cho phép học tiếng anh trong tuần tới.

 

Các dạng cấu trúc "Allow" thường gặp

 

 1. Cấu trúc "Allow" + of

 

- "Allow" + of được sử dụng để làm cho điều gì đó có thể xảy ra hoặc được chấp nhận

S + Allow + of + something

Ví dụ: This rule allow of only one interpretation: Quy tắc này chỉ cho phép một cách giải quyết

 1. Cấu trúc "Allow" + out/up/in…

- "Allow" kết hợp với các giới từ nhằm diễn đạt sự cho phép ai đó đi vào, rời đi hoặc đứng dậy làm điều gì đó 

S + Allow + (somebody) + out/up/in… 

Ví dụ:

 • She allowed you in the building on Friday
 • Cô ấy cho phép bjan vào tòa nhà này vào thứ 6.

3. Các dùng "Allow" trong tiếng anh

- Trong tiếng anh "Allow" thường được dùng để diễn đạt sự cho phép ai làm điều gì đó. Ngoài ra, "Allow" còn được sử dụng trong các tình huống thể hiện thái độ lịch sự khi đề nghị sự giúp đỡ của ai đó. Trong một vài trường hợp, "Allow" sẽ được dùng khi không ngăn cản ai đó làm việc gì hoặc không ngăn cản một điều gì đó xảy ra. 

- "Allow" có thể dùng thay thế “Permit” và ngược lại

- Trong các cấu trúc khác nhau thì "Allow" sẽ được chia động từ phụ thuộc vào chủ ngữ của câu

 

Các cách dùng "Allow" trong tiếng anh

 

4. Một số ví dụ về "Allow"

Như vậy, bạn đã biết được các dạng cấu trúc và cách dùng "Allow" thường gặp rồi đúng không nào? Hãy tham khảo một số ví dụ dưới đây để hiểu sâu hơn nhé:

Ví dụ:

 • - She doesn’t allowed you to smoking
 • Dịch nghĩa: Cô ấy không cho phép bạn hút thuốc
 •  
 • - Pets aren't allowed in this restaurant
 • Dịch nghĩa: Vật nuôi không được phép vào trong nhà hàng này
 •  
 • - The company is allowed you to work overtime
 • Dịch nghĩa: Công ty cho phép bạn làm thêm giờ
 •  
 • - Teacher allowed for me late submission
 • Dịch nghĩa: Giáo viên cho phép tôi nộp bài muộn
 •  
 • - The evidence allows of no exceptions
 • Dịch nghĩa: Bằng chứng cho phép không có ngoại lệ
 •  
 • - The students wasn’t allowed up teacher’s desk 
 • Dịch nghĩa: Học sinh không được phép lên bàn giáo viên

 

5. Các cụm từ thông dụng với "Allow"

 

Allow oneself: tự cho phép mình

Allow a request: cho phép một yêu cầu

Allow the presence: cho phép sự hiện diện

Allow up: cho phép lên

Allow in: cho phép vào

Allow out: Cho phép ra ngoài

Allow of: chấp nhận

Allow for: chú ý đến

Trên đây là những dạng cấu trúc thường gặp của "Allow", cách dùng và một số cụm từ thông dụng với "Allow". Hy vọng rằng, bài viết này sẽ giúp bạn tích lũy thêm nhiều kiến thức về "Allow" và ứng dụng trong thực tiễn với nhiều ý nghĩa khác nhau. Studytienganh chúc bạn học tiếng anh thật tốt nhé!