Cấu Trúc và Cách Dùng BOTH . . . AND trong Tiếng Anh

Trong quá trình học Tiếng Anh, chúng ta hẳn không còn xa lạ khi nhắc đến cặp liên từ Both…And. Đây là một chủ điểm ngữ pháp cực kì phổ biến trong các bài thi, vậy hãy cùng chúng mình củng cố lại ngay sau đây nhé.

 

1. Định nghĩa:

 

Both…and là cấu trúc để diễn tả sự lựa chọn kép khi người nói muốn nhấn mạnh hai đối tượng xuất hiện trong cùng một câu, để tạo sự liên kết tốt nhất cho cặp “cả…và” hay “vừa…vừa” nghĩa là “cả cái này và cái kia” hoặc ’vừa thế này vừa thế kia”.

 

 Both khi đi với And có thể kết hợp với N(danh từ)Adj (tính từ).

 

cấu trúc BOTH . . . AND, cách dùng BOTH . . . AND

Cấu Trúc và Cách Dùng BOTH . . . AND

 

2. Cấu trúc và cách dùng

 

2.1. Chúng ta sẽ có hai cấu trúc cơ bản với Both..And

 

Both + N/NP + And + N/NP + Verb ( chia số nhiều)

 

Ví dụ

 • Both I and my sister go to school. 
 • Cả tôi và chị tôi đều đi học 
 •  
 • Both Anna and Lisa are good at dancing. 
 • Cả anna và Lisa đều nhảy giỏi 
 •  
 • Both piano and guitar are interesting. 
 • Cả đàn piano và guitar đều thú vị

 

S + V + Both + N/Adj + And + N/Adj

 

Ví dụ :

 

 •   I like both singing and dancing
 •  Tôi thích ca hát và nhảy múa 

 

 •   This handbag is both cheap and beautiful
 •   Chiếc túi này vừa rẻ vừa đẹp

 

 •   My sister is both a teacher and a singer 
 •   Chị tôi vừa là giáo viên vừa là ca sĩ

 

 

 2.2 Cách dùng Both.. And trong tiếng Anh. 

 

cấu trúc BOTH . . . AND, cách dùng BOTH . . . AND

Cấu Trúc và Cách Dùng BOTH . . . AND

 

Nếu bạn còn chưa hiểu rõ cách dùng về Both… And như thế nào, hãy đọc ngay 3 cách dùng dưới đây để áp dụng vào các bài tập chính xác nhé. 

            

Trong tiếng Anh, Both..and có vai trò là một liên từ nối 2 câu độc lập có chung ý nghĩa

 Ví dụ: 

 •  My dog is smart. My dog is brisk
 •  Con chó của tôi thông minh. Con chó của tôi nhanh nhẹn

 

Ta có thể nối câu thành: 

 •   My dog is both smart and brisk.
 •   Con chó của tôi vừa thông minh vừa nhanh nhẹn


 

Both…and có vị trí ở đầu câu hoặc sau động từ chính .

Ví dụ:

 •  My sister has both one girl and one boy.
 •  Chị tôi có một bé gái và một bé trai

 

*Lưu ý: “ Both” đứng sau động từ chính là has.

 

Both… and có thể sử dùng để nhấn mạnh vào số lượng từ hai người hoặc hai vật trở lên.

Ví dụ:

 •   I want to buy both cake and tea.
 •   Tôi muốn mua cả bánh và trà


 

3. Một số cấu trúc tương đồng với Both…and.

 

cấu trúc BOTH . . . AND, cách dùng BOTH . . . AND

Cấu Trúc và Cách Dùng BOTH . . . AND

 

Trong quá trình học tiếng anh chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp các cấu trúc tương đồng với ‘’Both… and’’ đó chính là “ as well as” và “ not only… but also”

 

3.1. “Not only…but also’’: Không những….mà còn

 

Cấu trúc:   S + V + Both + N/NP + And  + N/NP

Tương Tự: S + V + Not only + N/NP + But also + N/NP

 

 Ví dụ:

 •  I like both soccer and volleyball.
 •  Tôi thích cả bóng dá và bóng chuyền.
 •  
 • I like not only soccer but also volleyball. 
 • Tôi không chỉ thích bóng đá mà còn thích cả bóng chuyền nữa

 

3.2. “As well as” : cũng như

 

Cấu trúc: S + V + Both + N/NP + And  + N/NP

Tương Tự: S + V + N/NP + as well as + N/NPC


 

Ví dụ:

 • My mother went to the supermarket to buy both fish and meat
 • Mẹ tôi đã đến siêu thị mua cả cá và thịt
 •  
 • My mother went to the supermarket to buy fish as well as meat
 • Mẹ tôi đã đến siêu thị mua cá cũng như thịt

 

4. Phân biệt Both...And với Either...or và Neither...nor.

Trong quá trình làm bài, nhiều bạn nhận thấy hai cấu trúc này khá giống nhau nhưng về nghĩa thì lại hoàn toàn khác nhau, hãy đọc qua sự phân biệt để mình làm bài tốt hơn nhé.

 

*Giống nhau:  

-  Cả ba cấu trúc này đều được sử dụng trong câu để nhấn mạnh với số lượng từ hai sự vật trở lên.

-  Đóng vai trò là một liên từ hoặc đại từ.

 

*Khác nhau : 

   

Về mặt nghĩa :  Both.. and nghĩa là “cả hai” , “đều” , “ vừa… vừa”

                           Neither… nor mang nghĩa không cái này cũng không cái kia

                           Either...orhoặc cái này hoặc cái kia

 

Về cấu trúc:    

- Both...and được đứng đồng vị với chủ ngữ

 

Ví dụ: 

 • Both me and my mother go to the market
 • Cả tôi và mẹ đều đi chợ

 

- Neither...nor/ Either...or thông thường đứng ở vị trí trạng từ 

 

Cấu trúc Neither… nor dùng để diễn tả ý nghĩa phủ định “ không… cũng không”, khi người nói muốn phủ định hoàn toàn hai đối tượng được nhắc đến.

 

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ 

 

Ví dụ:

 •  Neither Hùng nor Sơn is her boyfriend
 •  Cả Hùng và Sơn đều không phải bạn trai cô ấy
 •  
 • My mother likes neither tea nor coffee
 • Mẹ tôi không thích trà cũng không thích cà phê

 

Cấu trúc Either...or mang nghĩa là ‘’hoặc...hoặc’’ khi nhắc tới sự lựa chọn giữa hai đối tượng trong câu ( đôi khi có thể nhiều hơn) và động từ sẽ được chia theo chủ ngữ đứng gần nhất.

 

Either + Danh từ/ Đại từ + Or + Danh từ/ Đại từ

 

Ví dụ:

 • Either Anna or Lisa will be the loser
 • Hoặc Anna hoặc Lisa sẽ là người thua cuộc
 •  
 • My mom will buy either a new dress or a new phone for my sister
 • Mẹ tôi sẽ mua hoặc chiếc váy mới hoặc là chiếc điện thoại mới cho chị gái tôi

 

Bài viết trên chúng mình đã tổng hợp lại khá đầy đủ về cách dùng, cấu trúc cũng như một số dạng tương tự của Both…and và phân biệt với một số cấu trúc  Hy vọng với những kiến thức vừa rồi bạn đọc có thể hiểu rõ hơn và áp dụng chính xác vào làm bài. Chúc các bạn thành công!