Cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh

Là một kiến thức cơ bản, thường bắt gặp rất nhiều trong cuộc sống cũng như bài thi, hầu hết mọi người đều biết về no sooner. Nhưng bạn đã thực sự hiểu và áp dụng đúng kiến thức cơ bản nhất này chưa? Hãy thử tham khảo bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh giúp bạn hiểu, ghi nhớ dễ và áp dụng nhuần nhuyễn hơn.

1.  Cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh

Cách để ghi nhớ cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh đầu tiên chính hiểu là cách dùng và ý nghĩa của nó.

( Ví dụ về cách sử dụng no sooner...than trong tiếng Anh)

No sooner chỉ được sử dụng cho thì quá khứ hoặc thì hiện tại, tuyệt đối bạn không được dùng nó cho thì tương lại. No sooner được đặt đầu của một mệnh đề, tiếp theo chính là một trợ động từ được đảo lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh hành động hoặc sự vật đang được nhắc đến, than sẽ được đặt đứng ở đầu của mệnh đề còn lại:

Cấu trúc No sooner:

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

No sooner có nghĩa là vừa mới thì.

Ví dụ:

No sooner did Peter sit down than the bomb exploded.

Dịch nghĩa: Không bao lâu sau khi  Peter vừa mới ngồi xuống thì quả bom phát nổ.

2.  Cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh ở thì quá khứ

Cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh khi được dùng ở thì quá khứ không quá đặc biệt, bạn chỉ cần ghi nhớ chia động từ trong câu ở thì quá khứ.

Ví dụ:

No sooner had they started out for Ho Chi Minh city than it started to rain.

Dịch nghĩa: Chẳng bao lâu sau khi họ khởi hành đi tới thành phố Hồ Chí Minh thì trời bắt đầu mưa.

No sooner had he left the office than the phone rang.

Dịch nghĩa: Anh ta vừa mới rời khỏi văn phòng thì điện thoại reo.

3. Cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh ở thì hiện tại

Một ví dụ khác khi no sooner được dùng ở thì hiện tại. Lưu ý, khi học cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh ở thì hiện tại, chúng ta sẽ cộng thêm từ will vào sau no sooner.

Ví dụ:

No sooner will she arrive than she will want to leaved.

Dịch nghĩa: Vừa mới đến nhưng cô ấy lại muốn đi ngay.

3. Phân biệt no sooner cùng hardly/scarcely

No sooner và hardly/scarcely đều có ý nghĩa vừa mới, chúng ta có thể dùng luân phiên thay thế giữa những từ này. Nhưng có một sự khác nhau giữa những từ đó chính là từ đi kèm. Hãy ghi nhớ cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng Anh khác với hardly/scarcely, bởi chúng ta thường bắt gặp nó trong những bài thi điền từ.

(Cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng Anh)

Ví dụ:

Tom had no sooner left the room than we began to gossip about him.

Dịch nghĩa: Tom vừa rời khỏi phòng được một lúc thì chúng tôi bắt đầu bàn tán về anh ta.

(Không dùng *when*)

Mr Kim had hardly/scarcely begun his talk when he was interrupted.

Dịch nghĩa: Ông Kim vừa mới bắt đầu bài nói chuyện của mình được một chút thì bị ngắt lời.

(Không dùng *than*)

Về cơ bản, chỉ có 1 cách để phân biệt 3 cụm từ này đó chính là giới từ đi kèm. No sooner chỉ đi kèm với when và hardly/scarcely chỉ đi kèm when.

Cấu trúc và cách dùng no sooner trong tiếng anh không khó và rất dễ ghi nhớ. Hãy nhớ nằm lòng kiến thức cơ bản này bởi chính những kiến thức cơ bản mới là thứ bạn áp dụng nhiều nhất vào bài thi cũng như trong giao tiếp hằng ngày của mình. Chúc bạn học tốt tiếng Anh.

Lê Quyên
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !