Cấu trúc và cách dùng What about trong tiếng Anh

     Cấu trúc và cách dùng What about trong tiếng Anh là một cấu trúc rất phù hợp để đưa ra lời đề nghị trong giao tiếp. Một lời đề nghị không chỉ thể hiện tính cách, kỹ năng giao tiếp của bạn mà còn đóng vai trò quyết định việc người đối diện có chấp nhận nó hay không. Hãy cùng tìm hiểu về cách đưa ra lời đề nghị với What about nhé!

1. Cấu trúc và cách dùng What about – Đưa ra lời đề nghị.

     Để đưa ra một lời đề nghị, lời gợi ý, mà lời gợi ý đó xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, mang tính chủ quan, ta có thể dùng cấu trúc với What about để diễn đạt.

     Cấu trúc chung:

What about + Noun/Noun phrase/The Gerund …?

     Trong đó, theo sau ngay cấu trúc này, phải là một Danh từ, cụm danh từ the Gerund. Như các bạn đã biết, the Gerunds (danh động từ) nói cho dễ hiểu và dễ nhớ là động từ thêm "V_ing" để biến thành danh từ.

Cấu trúc và cách dùng What about trong tiếng Anh

Dùng cấu trúc với what about để đưa ra lời đề nghị trong tiếng Anh

     Ví dụ:

- What about Lola - Shall we invite her? (Còn Lola thì sao? Chúng ta có cần phải mời cô ấy không?

- What about going out for a walk? (Ra ngoài đi dạo chút nhỉ?)

- What about a glass of beer? (Một ly bia nhé?)

- What about going to a movie? (Thế thì đi xem xi-nê được không?)

- ‘‘Well, sister,’ I said to her, ‘I am very pleased to see that you don't have any problem with walking, but what about my waltz?’’ (“Tốt lắm, em gái”, tôi khen cô ấy, “anh thật vui khi nhìn thấy rằng em không có vấn đề gì trong việc bước đi, nhảy với anh một bài nhé?)

2. Cấu trúc và cách dùng What about – Hỏi thêm thông tin và đưa ra ý kiến.

     Cấu trúc câu với what about còn được sử dụng khi muốn đưa ra ý kiến hoặc hỏi thêm thông tin về một hay một số vấn đề gì đó trong tiếng Anh, đối với câu mang nghĩa này, cấu trúc của câu vẫn giữ nguyên như khi dùng để đưa ra lời đề nghị, chỉ khác nhau về nghĩa mà thôi.

     Trong đó, theo sau ngay cấu trúc này, vẫn phải là một Danh từ, cụm danh từ hoặc một động từ thêm “ing” (Verb_ing).

     Ví dụ:

- What about the practical angle? (Còn về góc thực tế thì sao?)

- If a hat on the bed is bad luck, what about a black cat wearing a hat, on a bed? (Nếu một cái mũ xuất hiện trên giường là điều không may thì sẽ thế nào nếu một con mèo đen đội mũ à nằm trên giường?) (Never put a head on a bed: (điều mê tín) điều không may mắn)

- So it was a good thing that someone was surprised as she was also, but what about him? (Vậy thật là tốt khi mọi người đều đã ngạc nhiên như cô ấy, vậy còn hắn ta thì sao?)

- I went to take a walk with Katja, what about you? (tôi đã từng đi dạo cùng Katja rồi, còn bạn thì sao?

Cấu trúc và cách dùng What about trong tiếng Anh

Cấu trúc với what about là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh

 

- Those items are sometimes the work of other journalists, so what about their rights? (Những thứ đó đôi khi là tác phẩm của các nhà báo khác, vậy còn quyền của họ thì sao?

- This is meant to be a tourist town, what about them? (Điều này nghĩa là nơi đây thành một thị trấn du lịch, vậy họ thì sao?

- So what about this date tonight? (Tối nay thì sao nhỉ?

- “Never mind her”, muttered Mel, “what about us?” (“Đừng bao giờ để tâm đến cô ấy”, Mel lúng túng, “Còn chúng tôi thì sao?”)

- Me and a couple friends went on the anti-war Marches… what about you? (Tôi cùng một vài người bạn của tôi đã tham gia vào cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Marches… Vậy còn bạn?

- Uh… I'm just bored so I'm walking around the woods, what about you? (À, tôi chỉ cảm thấy chán vậy nên tôi đang đi dạo quanh khu rừng, còn bạn?

- What about his qualifications for the position? (Thế khả năng chuyên môn của anh ta về chức vụ thì sao?)

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh nhé!

 

Phúc Nguyễn.
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !