Cấu trúc và cách dùng however trong tiếng anh

However với nghĩa là tuy nhiên, là một cấu trúc ngắn gọn và hay trong tiếng Anh. Tuy nhiên có rất nhiều người dùng tiếng Anh nhầm lẫn khi sử dụng từ này. Bài học sau sẽ giới thiệu với bạn cấu trúc và cách dùng however trong tiếng Anh chuẩn nhất.

1. Phân biệt cấu trúc và cách dùng however và but

Cấu trúc và cách dùng của however và but gần giống nhau và rất khó phân biệt cũng gần giống như so và therefore vậy.

+ “But” có nghĩa tiếng Việt là nhưng, nó được sử dụng để nối 2 mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau hoặc có thể vế trước là đối nghịch của nguyên nhân sẽ dẫn tới sự việc sau đó.

( Phân biệt however và but)

Ví dụ:

- Lan did her homework, but Nam didn't.

Dịch nghĩa: Lan đã làm bài tập về nhà của cô ấy nhưng Nam thì không.

-  It was midnight, but the restaurant was still open.

Dịch nghĩa: Đã là nửa đêm nhưng nhà hàng vẫn đang mở cửa.

+ However có nghĩa trong tiếng Việt là tuy nhiên, nó được sử dụng để thể hiện sự nhượng bộ, hoặc cũng có thể sử dụng khi nói về sự trái ngược tuy nhiên hai hành động không đối nghịch hoàn toàn với nhau, và nó được sử dụng để nhận mạnh phần sau hơn phần trước, hay diễn tả ý  nghĩa phần trước không đáng kể để so với phần sau.

Ví dụ:

- I and Lan could fly via Campuchia;however it isn't the only way.

Dịch nghĩa: Tôi và Lan có thể bay tới Campuchia, tuy nhiên đó không phải là con đường duy nhất.

- Jimmy is a very good student; however  Tom is much better than him.

Dịch nghĩa: Jimmy là một học sinh giỏi, tuy nhiên Tom giỏi hơn anh ấy nhiều.

Ở ví dụ này, chúng ta có thể thấy việc Tom là một học sinh giỏi được nhấn mạnh, việc Jimmy là học sinh giỏi không đáng kể so với Tom. Nó hoàn toàn không giống câu Jimmy is a very good student, but Tom is much better than her, sự nhấn mạnh ở ví dụ này không còn nặng như câu ở trên)

+  Ngoài ra, chúng ta có thể dựa vào dấu câu để phân biệt but và however :

- But thường không được đặt đầu câu (trong văn viết), nó thường được đặt đứng giữa câu và phía trước nó thường có dấu phẩy.

- However thường được đứng ở đầu câu, đi sau đó thường có dấu phẩy.

- Khi đặt however đứng giữa câu, trước nó có dấu chấm phảy và phía sau có dấu phẩy hoặc không.

- Khi however được đặt đứng ở cuối câu, trước nó có dấu phẩy.

2. Phân biệt  however và nevertheless

However và nevertheless - dùng để diễn đạt sự tương phản.

Nevertheless được sử dụng với nghĩa trang trọng và nhấn mạnh hơn  so với however. Cả hai từ này thường được đặt ở đầu câu nhưng chúng có thể được đặt đứng giữa hoặc cuối câu.

( However và nevertheless - dùng để diễn đạt sự tương phản.)

Ví dụ:

-  We can understand everything Lan say about wanting to share a flat with Hoa. However, we are totally against it.

Dịch nghĩa: Chúng tôi có thể hiểu vì sao Lan muốn ở cùng với Hoa. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn phản đối việc đó.

-  Ann had been living in the village of England for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered her to be an outsider.

Dịch nghĩa: Ann đã sống trong ngôi làng ở Anh hơn một thập kỉ rồi. Tuy nhiên, dân làng ở đó  vẫn xem cô ấy là người lạ.

+ Lưu ý: however và nevertheless thường được đứng ở đầu câu khi nói về tương phản hai ý kiến. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng vẫn có thể nằm ở giữa hoặc cuối câu.

+  Trước và sau chúng phải có dấu phẩy.

+ Một số từ có nghĩa tương đương với however:  yet hoặc yet, even so, in spite of this,...Chúng ta dựa vào ngữ cảnh để sử dụng từ thay thế thích hợp.

Ví dụ:

- He's really quite ill these days. Even so / In spite of this he remains in good spirits.

Gần đây anh ấy thật sự không được khỏe. Dù vậy, anh ấy vẫn luôn vui vẻ.

- Na  has over a million pounds in her bank account. Yet she still gets up at seven every morning to go to work.

Dịch nghĩa: Na có tài khoản ngân hàng lên đến hàng triệu bảng. Dù vậy, cô ấy vẫn thức dậy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày để đi làm.

Ghi nhớ kiến thức về however để sử dụng thật chính xác nhé. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh.

Lê Quyên.