Since là dấu hiệu của thì nào, sau since dùng gì

“Since là giới từ được dùng rất nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh và đặc biệt trong các bài liên quan tới thi cử. Thế nhưng, since là dấu hiệu của thì nào và cách dùng của nó trong câu như thế nào hãy theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ kiến thức hơn nhé!”

 

Since là dấu hiệu của thì nào?

 

Since được sử dụng trong câu với mục đích diễn tả về mốc thời gian hay khoảng thời gian. Since là dấu hiệu thường thấy ở thì hiện tại hoàn thành hoặc câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành.

 

 Since là dấu hiệu của thì nào

Cách dùng since và for trong tiếng anh (hình minh họa)

 

Cấu trúc:  Since + mốc thời gian trong quá khứ (since 1990, since 80s,…)

Ví dụ:

 • Since my roommate moved, I’ve been so lonely
 • Kể từ khi bạn cùng phòng của tôi dọn đi, tôi cảm thấy rất cô đơn
 • → Thì hiện tại hoàn thành

 

Khi Since đứng giữa câu: Được dùng để chỉ 1 mốc thời gian mà sự việc, hành động xảy ra.

Ví dụ:

 • My sister has been pregnant since March
 • Chị tôi bắt đầu mang thai từ tháng Ba
 • → Hiện tại hoàn thành

 

Since thường được sử dụng trong mốc thời gian, thứ, ngày tháng, năm,… (8 o’clock, Monday, 26 October, April, 2017, christmas, lunch time, we came, he got up).

Ví dụ:

 • They have been married since 2017
 • → Quá khứ hoàn thành

 

Sau since dùng thì gì?

Since là dấu hiệu của thì nào

Sau since dùng thì gì (hình minh họa)

 

- Since + thời điểm trong quá khứ

Since được sử dụng để chỉ mốc thời gian mà sự việc hoặc hành động bắt đầu xảy ra, chỉ một mốc thời gian. Thường thì sẽ trả lời cho câu hỏi When đồng thời dùng nhiều trong các thì hoàn thành.

Sau since có thể là một thời điểm cụ thể trong quá khứ mà sự việc đó bắt đầu diễn ra:

Ví dụ:

 • I’ve worked here since 2017.
 • Tôi bắt đầu làm việc tại đây từ năm 2017

 

- Since + thì quá khứ đơn

Ở trường hợp này, since đi kèm với một mệnh đề (clause) ở thì quá khứ đơn. Cách dùng này rất phổ biến khi phối hợp thì.

Ví dụ:

 • I have traveled abroad since I was 8.
 • Tôi đã bắt đầu du lịch nước ngoài từ khi tôi lên 8

 

- Since + there

Since there được hiểu là “kể từ đó”.

Ví dụ:

 • Since there, we have never worked together again.
 • Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ làm việc với nhau nữa

 

- Since được dùng trong câu ở các thì hoàn thành

Điều này có nghĩa là các mệnh đề chính trong câu (không chứa since) được chia ở các thì hoàn thành.

 

Thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

 • I haven’t slept since last night.
 • Tôi đã không ngủ từ tối qua

 

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ:

 • I have been playing this game since 7 o’clock.
 • Tôi đã chơi trò chơi này từ lúc 7 giờ

 

Thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ:

 • I was sorry when the shop moved. I had worked there since I graduated.
 • Tôi rất tiếc khi cửa hàng đóng cửa. Tôi đã làm việc ở đó từ khi tốt nghiệp

 

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ:

 • I had been watching that drama every night since it started.
 • Tôi đã xem bộ phim đó mỗi tối từ khi nó bắt đầu chiếu

 

Cấu trúc một câu với Since

 

Since + mốc thời gian trong quá khứ

 

Since là dấu hiệu của thì nào

Since được dùng như thế nào (hình minh họa)

 

Ví dụ:

 • Mike has moved to Los Angeles since he was 5 years old.
 • Mike đã chuyển đến Los Angeles từ năm 5 tuổi.
 •  
 • Mike has been married since he was 26 years old
 • Mike kết hôn từ năm 26 tuổi.

 

Một số câu dấu hiệu thì với Since

 

- The phone last rang at four o’clock. So you’ve had no calls ……since four o’clock……... ..?

- I last saw Rita on Sunday. ~ Haven’t you seen her .......since Sunday............?

- I have not seen him……since………. he was 16.

- Things have changed a lot………since…….our previous meeting

- I'm sure he's been watching us …………since….we came in.

- I've been trying to fix this computer………since…….early this morning.

- It's three years………since…….he started learning German.

- He's been collecting stamps………since…….the past twenty years.

- Things have changed………since…….she's become headmaster.

- I haven't seen him for three years. It is because I haven't been there…since….I left school.

 

Trên đây là một số bài tập ví dụ và những kiến thức cơ bản về cách dùng của since. Hãy cùng theo dõi web để có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa nhé!