Stick It là gì và cấu trúc cụm từ Stick It trong câu Tiếng Anh

Bạn đang muốn bổ sung cho mình một số từ vựng cụm từ mới mới lạ lạ trong tiếng anh. Hôm nay, bạn muốn biết cụm từ Stick it được hiểu theo nghĩa tiếng việt là như thế nào, có cấu trúc cách dùng ra sao. Hãy cùng Studytienganh.vn mở mang. trang bị thêm kiến thức qua bài chia sẻ bên dưới.

Stick It nghĩa là gì  

Cách phát âm của Stick it trong tiếng anh anh và anh mỹ: /stɪk | ɪt/

Cụm Stick it có tới 3 trường nghĩa khác nhau được sử dụng. Trong số các trường nghĩa này, có một trường nghĩa được hiểu theo nghĩa đen còn 2 trường nghĩa còn lại thì ngược lại.

Trường nghĩa 1: Stick it được hiểu theo nghĩa đen là dính nó, dính nó lại (Trong đó Stick mang nghĩa là dính; Còn đại từ It có nghĩa là nó)

Trường nghĩa 2: Stick it được sử dụng với nghĩa đó là tiếp đất thành công, thường được sử dụng trong các loại môn thể thao mà phải tiếp đất ví dụ như trượt ván, thể dục dụng cụ,...

Trường nghĩa 3: Stick it mang nghĩa là chửi tục, là sự đọc tắt của câu Stick it up your ass (gần bằng với Fuck you, tuy nhiên trường nghĩa này thì khá ít phổ biến và ít được sử dụng trong giao tiếp tiếng anh)

stick it

Stick It nghĩa là gì - Khái niệm

 

Cấu trúc và cách dùng cụm từ Stick It

Để nắm được cấu trúc cũng như cách dùng, với từng trường nghĩa của Stick it, Studytienganh.vn sẽ đưa đến cho bạn một ví dụ tiếng anh và cả dịch nghĩa tiếng việt nữa.

Trường nghĩa 1: Dính nó, dính nó lại

 • Ví dụ: But it helps to know that you'll stick it to Luong.

 • Nhưng thật hữu ích khi biết rằng bạn sẽ dính nó với Lượng

Trường nghĩa 2: Tiếp đất thành công 

 • Ví dụ: Naw man, I could'nt stick it.

 • Không, tôi không thể tiếp đất thành công

Trường nghĩa 3: Mang nghĩa là chửi tục

 • Ví dụ: Yo man, stick it.

 • Ý muôn chửi, khiêu khích người đàn ông kia.

stick it

Cấu trúc và cách dùng cụm từ Stick It

 

Một số ví dụ Anh Việt của cụm Stick it

Để hiểu thêm về cách sử dụng của cụm Stick it trong tiếng anh, chúng ta hay tham khảo qua một số ví dụ anh việt bên dưới.

 • Ví dụ 1: Stick It is a 2006 American teen comedy-drama film starring Vanessa Lengies Jeff Bridges and Missy Peregrym, written and directed by Bring It On writer Jessica Bendinger; the film marks her directorial debut.

 • Dịch nghĩa: Stick It là một bộ phim hài - chính kịch dành cho tuổi teen của Mỹ năm 2006 với sự tham gia của Vanessa Lengies Jeff Bridges và Missy Peregrym, được viết và đạo diễn bởi nhà văn Jessica Bendinger của Bring It On; bộ phim đánh dấu sự ra mắt đạo diễn của cô. (Stick it là tên bộ phim và được hiểu theo trường nghĩa số 2, tiếp đất thành công)

 •  
 • Ví dụ 2: If you feel like you have to stick it to the boss, at least do something that won't get the rest of us in trouble.

 • Dịch nghĩa: Nếu bạn cảm thấy như bạn phải gắn bó với ông chủ, ít nhất hãy làm điều gì đó để những người còn lại không gặp rắc rối.

 •  
 • Ví dụ 3: He stuck it to his parents by driving the car in circles on their front lawn.

 • Dịch nghĩa: Anh ấy đã gắn nó với cha mẹ mình bằng cách điều khiển chiếc xe đi vòng tròn trên bãi cỏ phía trước của họ.

stick it

Một số ví dụ Anh Việt cụ thể của cụm Stick it

 

 • Ví dụ 4: Stick it up to your crack, you warped son of a mutant b*tch!

 • Dịch nghĩa: Ý chỉ thân hình khiếm khuyết của người khác.

 •  
 • Ví dụ 5: The reporters really stuck it to him during the press conference, not allowing him to evade any questions.

 • Dịch nghĩa: Các phóng viên thực sự dính chặt lấy anh ta trong cuộc họp báo, không cho phép anh ta trốn tránh bất kỳ câu hỏi nào.

 •  
 • Ví dụ 6: Let's face it - the more comfortable you are during your workout, the more likely you'll be to stick it out to the end.

 • Dịch nghĩa: Hãy đối mặt với nó - bạn càng thoải mái trong quá trình tập luyện, bạn càng có nhiều khả năng gắn bó với nó đến cùng.

Một số từ vựng cụm từ khác liên quan đến Stick It 

Ngoài cung cấp các kiến thức liên quan đến cụm Stick it, Studytienganh.vn còn cung cấp thêm cho bạn một số từ vựng là những cụm từ có chứa từ Stick. Bảng dưới sẽ giúp bạn phong phú hóa thêm vốn từ vựng của mình:

Một số từ vựng cụm từ khác liên quan đến Stick It 

Ví dụ Anh Việt

Stick around (Bám xung quanh, Ở lại)

He didn't stick around too long though.

Tuy nhiên, anh ấy đã không ở lại quá lâu.

Stick out (Thò ra ngoài, Vạch ra)

She wanted him to stick out the plan.

Cô muốn anh vạch ra kế hoạch.

Stick together (Gắn bó cùng nhau)

Water molecules stick together or exhibit cohesion.

Các phân tử nước gắn bó lại nhau, hoặc thể hiện sự kết dính

Stick by (Bám theo)

Instead, Madd and Gemma stick by her.

Thay vào đó, Madd và Gemma bám theo với cô ấy.


 

Bên trên là những chia sẻ kiến thức về cụm từ Stick it. Stick it trong tiếng anh thì được hiêu với 3 nghĩa chính khác nhau và Studytienganh.vn đã được giải thích khá cụ thể bên trên. Hy vọng rằng, đây là những kiến thức có ích với bạn và giúp bạn tăng vốn liếng tiếng anh của mình. Chúc bạn thành công!