"Thảo Luận" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Trong quá trình học tập và làm việc, chúng ta thường có những cuộc làm việc nhóm và trong điều kiện này, chúng ta bắt buộc phải có những cuộc thảo luận, những tranh cãi, đóng góp ý kiến,… Vậy thì bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một từ vựng cụ thể trong Tiếng Anh đó chính là “Thảo Luận”. Vậy “Thảo Luận” có nghĩa là gì trong Tiếng Anh? Nó được sử dụng như thế nào và có những cấu trúc ngữ pháp nào trong Tiếng Anh? StudyTiengAnh thấy nó là một loại từ khá phổ biến và hay đáng được tìm hiểu. Hãy cùng chúng mình đi tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây nhé. Chúc bạn học tốt nhé!

thảo luận tiếng anh là gì

(Hình ảnh minh họa Thảo luận trong Tiếng Anh) 

 

1. Thông tin từ vựng:

- Từ vựng: Thảo luận - Discuss

- Cách phát âm: Both UK & US:  /dɪˈskʌs/

- Nghĩa thông dụng: Theo từ điển Cambridge, từ vựng Discuss là động từ thường được sử dụng để nói hoặc viết chi tiết về một chủ đề, đặc biệt là xem xét các ý tưởng và ý kiến khác nhau liên quan đến nó.

Ví dụ:

 • The police want to discuss with residents about the recent racial incidents.

 • Cảnh sát muốn thảo luận với cư dân về các sự cố chủng tộc gần đây.

 •  

 • The environment is discussed in the subsequent chapters.

 • Vấn đề môi trường được thảo luận trong các chương tiếp theo.

 •  

 • We've been discussing the idea of collaborating.

 • Chúng tôi đã thảo luận về ý tưởng hợp tác. 

 •  

 • This ebook discusses how to make sensible financial decisions.

 • Ebook này được lập ra để thảo luận về cách đưa ra quyết định tài chính hợp lý. 

 •  

2. Cách sử dụng từ vựng Thảo luận trong Tiếng Anh:

thảo luận tiếng anh là gì

(Hình ảnh minh họa Thảo luận trong Tiếng Anh) 

 

Với nghĩa thông dụng của Discuss (Hay Thảo luận) trong Tiếng Anh, động từ Discuss thường được sử dụng để nhấn mạnh nghĩa thảo luận, bàn luận hay thậm chí là tranh cãi về một chủ đề được cho sẵn hoặc xem xét các ý tưởng và ý kiến khác nhau có liên quan đến chủ đề đó. Sử dụng cấu trúc dưới đây để nói về Discuss trong Tiếng Anh:

to discuss something with somebody

 

Ví dụ:

 • He was still discussing the game with his colleagues when I got there.

 • Anh ấy vẫn đang thảo luận về trận đấu với các đồng nghiệp của mình khi tôi đến đó.

 •  

 • We’re here to discuss his joining the club.

 • Chúng tôi ở đây để thảo luận về việc anh ấy gia nhập câu lạc bộ.

 •  

 • The nurse followed up on her obligations agreed upon in the discharge planning meeting on discussing discharge difficulties with the patient in the aforementioned interaction.

 • Y tá tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình đã thỏa thuận trong cuộc họp lập kế hoạch xuất viện về việc thảo luận về những khó khăn xuất viện với bệnh nhân như đã nói.

 •  

 • Before doing the calculation, it is worthwhile to discuss certain qualitative elements of the result.

 • Trước khi thực hiện việc tính toán, đáng để thảo luận về các yếu tố định tính nhất định của kết quả.

 •  

 • Now we'll discuss order-of-magnitude orderings that match to physically plausible possibilities.

 • Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về thứ tự cường độ phù hợp với khả năng hợp lý về thể chất.

 •  

3. Từ vựng và Cấu trúc đồng nghĩa với Thảo luận trong Tiếng Anh:

Từ vựng/Cấu trúc

Ví dụ

to be about something

What is the behind story of Cinderella about?

Câu chuyện đằng sau về Lọ Lem là gì?

have (got) to do with

What's that got to do with it?

Chuyện đó có liên quan gì đến nó?

relate to

That relates to what Peter was saying earlier about the need for doing this task.

Điều đó liên quan đến những gì Peter đã nói trước đó về sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ này.

concern

The short-film concerns the complicated nature of marriage.

Các film ngắn liên quan đến bản chất phức tạp của hôn nhân.

Consult with

She’s not quite sure how to get there - She'd better consult a map.

Cô ấy không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để đến đó - Cô ấy nên tham khảo bản đồ.

Exchange view on

The two presidents exchanged views on the latest events in France and Europe.

Hai tổng thống đã trao đổi quan điểm về các sự kiện mới nhất ở Pháp và châu Âu.

Put heads together

If Laura’s Team put our heads together, they can think of a solution.

Nếu nhóm của Laura thảo luận lại với nhau, họ có thể nghĩ ra một giải pháp.

Debate

Financial is the current focus of public debate.

Tài chính là trọng tâm hiện tại của cuộc tranh luận công khai.

Deliberate

Thomas and Janes made a deliberate decision to live apart for a while.

Thomas và Janes đã đưa ra một quyết định có chủ ý để sống xa nhau một thời gian.

 

4. Những cấu trúc cần thiết khi sử dụng trong Thảo luận bằng Tiếng Anh

thảo luận tiếng anh là gì

(Hình ảnh minh họa Thảo luận trong Tiếng Anh) 

 

Cấu trúc

Nghĩa

I think/Personally I think/In my opinion/I don’t think/believe that/What I mean is

Tôi nghĩ/không nghĩ rằng

You could be right/That’s right/wrong

Bạn có thể đúng/Điều đó đúng/sai

What do you think?/Could you tell me/How do you feel about/Could you explain to me/What’s your opinion?

Bạn nghĩ thế nào?Bạn có thể cho tôi biết?/Bạn nghĩ như thế nào về?

May I add something?/Sorry to interrupt, but

Tôi có thể bổ sung vài thứ được không?/ Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà

 

Vậy là chúng ta đã có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về nghĩa cách sử dụng cấu trúc từ Thảo Luận trong Tiếng Anh. Hi vọng Studytienganh.vn đã giúp bạn bổ sung thêm kiến thức về Tiếng Anh. Chúc các bạn học Tiếng Anh thật thành công